101 Câu Nói Hay Về Tình Yêu Bằng Tiếng Anh

câu nói hay về tình yêu bằng tiếng anh

Trong bài viết này, Heenglish xin giới thiệu đến bạn những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa để bạn có thể dành tặng cho người mình yêu thương nhé!

Những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh đầy đủ nhất

Những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh đầy đủ nhất

1. Các câu nói nổi tiếng về tình yêu từ những nhân vật lịch sử, tác phẩm văn học

“Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.” – Aristotle

(Tình yêu là một linh hồn đơn lẻ cư trú trong hai thân thể.)

“Where there is love, there is life.” – Mahatma Gandhi

(Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự sống.)

“Love is the beauty of the soul.” – Saint Augustine

(Tình yêu là vẻ đẹp của tâm hồn.)

“The greatest happiness of life is the conviction that we are loved.” – Victor Hugo

(Niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc sống là niềm tin rằng chúng ta được yêu thương.)

“Love is like the wind, you can’t see it, but you can feel it.” – Nicholas Sparks, A Walk to Remember

(Tình yêu giống như gió, bạn không thể nhìn thấy nó, nhưng bạn có thể cảm nhận được nó.)

“There is only one happiness in this life, to love and be loved.” – George Sand

(Chỉ có một niềm hạnh phúc trong cuộc sống này, đó là yêu và được yêu.)

“Love conquers all.” – Virgil

(Tình yêu chinh phục tất cả.)

“You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.” – Dr. Seuss

(Bạn biết bạn đang yêu khi bạn không thể ngủ vì hiện thực cuối cùng còn tốt hơn giấc mơ của bạn.)

“Love is not only something you feel, it is something you do.” – David Wilkerson

(Tình yêu không chỉ là điều bạn cảm nhận, mà còn là điều bạn làm.)

“To love and be loved is to feel the sun from both sides.” – David Viscott

(Yêu và được yêu là cảm nhận được ánh mặt trời từ cả hai phía.)

“Love looks not with the eyes, but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind.” – William Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream

(Tình yêu không nhìn bằng mắt mà bằng trí óc, và vì thế thần Cupid được vẽ đôi cánh mà không có đôi mắt.)

“Love doesn’t make the world go ’round. Love is what makes the ride worthwhile.” – Franklin P. Jones

(Tình yêu không làm trái đất quay. Tình yêu làm cho chuyến đi trở nên đáng giá.)

“Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.” – Robert A. Heinlein

(Tình yêu là điều kiện mà trong đó hạnh phúc của người khác là điều cần thiết cho chính hạnh phúc của bạn.)

“To love is nothing. To be loved is something. But to love and be loved, that’s everything.” – T. Tolis

(Yêu không là gì. Được yêu là một điều gì đó. Nhưng yêu và được yêu, đó là tất cả.)

“Love is a force more formidable than any other. It is invisible – it cannot be seen or measured, yet it is powerful enough to transform you in a moment, and offer you more joy than any material possession could.” – Barbara de Angelis

(Tình yêu là một lực lượng mạnh mẽ hơn bất kỳ lực lượng nào khác. Tình yêu là vô hình – không thể nhìn thấy hay đo lường được, nhưng lại đủ mạnh để biến đổi bạn trong tích tắc và mang lại cho bạn niềm vui nhiều hơn bất kỳ tài sản vật chất nào.)

“Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.” – Lao Tzu

(Được yêu thương sâu sắc bởi ai đó sẽ cho bạn sức mạnh, trong khi yêu thương ai đó sâu sắc sẽ cho bạn can đảm.)

“Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend.” – Martin Luther King Jr.

(Tình yêu là lực lượng duy nhất có khả năng biến một kẻ thù thành bạn bè.)

“The greatest thing you’ll ever learn is just to love, and be loved in return.” – Eden Ahbez, “Nature Boy”

(Điều tuyệt vời nhất bạn sẽ học được là chỉ cần yêu và được yêu lại.)

“At the touch of love, everyone becomes a poet.” – Plato

(Dưới sự chạm vào của tình yêu, mọi người đều trở thành nhà thơ.)

2. Câu nói hay về tình yêu của những nhà tư tưởng, triết gia

“Love is the crowning grace of humanity, the holiest right of the soul, the golden link which binds us to duty and truth, the redeeming principle that chiefly reconciles the heart to life, and is prophetic of eternal good.” – Petrarch

(Tình yêu là niềm vinh quang của thế giới, quyền thiêng liêng nhất của mỗi cá nhân. Điều đó tạo mắt xích kết nối chúng ta với trách nhiệm và sự chân thành. Cách để thú nhận chủ yếu là chữa lành trái tim với cuộc sống và hi vọng những điều tốt đẹp vĩnh hằng.)

“Love is the only reality and it is not a mere sentiment. It is the ultimate truth that lies at the heart of creation.” – Rabindranath Tagore

(Tình yêu là thực tại duy nhất và không chỉ là một xúc cảm đơn thuần. Đó là chân lý cuối cùng nằm ở trung tâm sự sáng tạo.)

“Love is the emblem of eternity; it confounds all notions of time; it affects all memories of a beginning, all fear of an end.” – Madame de Staël

(Tình yêu là biểu tượng của sự vĩnh hằng; nó làm bối rối mọi khái niệm về thời gian; xóa nhòa mọi ký ức về một bắt đầu, mọi nỗi sợ hãi về một kết thúc.)

“Love is the expansion of two natures in such fashion that each includes the other, each is enriched by the other.” – Felix Adler

(Tình yêu là sự mở rộng của hai cá thể theo cách mà mỗi cá thể đều bao gồm một nửa kia, mỗi bên được làm giàu bởi bên kia.)

“Love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence.” – Erich Fromm

(Tình yêu là câu trả lời duy nhất đúng đắng cho thắc mắc của sự tồn tại của nhau.)

“Love is of all passions the strongest, for it attacks simultaneously the head, the heart, and the senses.” – Voltaire

(Tình yêu là niềm đam mê mạnh nhất trong tất cả các niềm đam mê, vì nó tấn công đồng thời vào đầu, trái tim và giác quan.)

“Love is not consolation. It is light.” – Friedrich Nietzsche

(Tình yêu không phải là sự an ủi. Nó là ánh sáng.)

“Love is the power to see similarity in the dissimilar.” – Theodor Adorno

(Tình yêu là quyền lực để nhìn thấy sự giống nhau trong những điều khác biệt.)

“Love is the attempt to form a friendship inspired by beauty.” – Marcus Tullius Cicero

(Tình yêu là nỗ lực tạo ra một tình bạn được truyền cảm hứng từ vẻ đẹp.)

“Love does not begin and end the way we seem to think it does. Love is a battle, love is a war; love is a growing up.” – James Baldwin

(Tình yêu không bắt đầu và kết thúc theo cách chúng ta nghĩ. Tình yêu là một cuộc chiến; tình yêu là sự trưởng thành.)

“Love is the wisdom of the fool and the folly of the wise.” – Samuel Johnson

(Tình yêu là trí tuệ của kẻ ngốc và sự ngu dại của người khôn ngoan.)

“Love is a canvas furnished by nature and embroidered by imagination.” – Voltaire

(Tình yêu là một bức tranh được thiên nhiên cung cấp và được trí tưởng tượng thêu dệt.)

“Love is the master key that opens the gates of happiness.” – Oliver Wendell Holmes

(Tình yêu là chìa khóa quyền lực mở cánh cổng hạnh phúc.)

“Love is the difficult realization that something other than oneself is real.” – Iris Murdoch

(Tình yêu là sự nhận thức khó khăn rằng điều gì đó ngoài bản thân mình là thật sự tồn tại.)

“Love is the river of life in the world.” – Henry Ward Beecher

(Tình yêu là dòng sông của cuộc sống trên thế giới.)

“Love is what we were born with. Fear is what we learned here.” – Marianne Williamson

(Tình yêu là điều chúng ta sinh ra với. Nỗi sợ hãi là điều chúng ta học được ở đây.)

“Love takes off masks that we fear we cannot live without and know we cannot live within.” – James Baldwin

(Tình yêu tháo bỏ những chiếc mặt nạ mà chúng ta sợ rằng không thể sống thiếu và biết rằng chúng ta không thể sống trong đó.)

“The course of true love never did run smooth.” – William Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream

(Con đường của tình yêu chân chính chưa bao giờ trôi chảy.)

“Love is not a mere impulse, it should be the result of reflection and a clear understanding of the other person.” – Confucius

(Tình yêu không chỉ là một xúc cảm đơn thuần, nó nên là kết quả của sự suy ngẫm và sự hiểu biết rõ ràng về người khác.)

3. Câu nói hay về tình yêu từ bài hát, phim ảnh

“I have died every day waiting for you. Darling, don’t be afraid, I have loved you for a thousand years.” – Christina Perri, A Thousand Years

(Tôi chết mỗi ngày chờ đợi em. Em yêu, đừng sợ hãi, tôi yêu em từ hàng ngàn năm.)

“Love is like a river, always changing, but always finding you again somewhere down the road.” – Kelly Clarkson, Where is Your Heart

(Tình yêu giống như một dòng sông, luôn thay đổi, nhưng luôn tìm thấy bạn ở đâu đó dọc con đường.)

Câu nói hay về tình yêu từ bài hát, phim ảnh

“Some love lasts a lifetime. True love lasts forever.” – Michael Bolton, Now That I Found You

(Một số tình yêu kéo dài cả đời. Tình yêu đích thực kéo dài mãi mãi.)

“When I look into your eyes, it’s like watching the night sky or a beautiful sunrise.” – Jason Mraz, I Won’t Give Up

(Khi tôi nhìn vào đôi mắt bạn, giống như ngắm bầu trời đêm hay bình minh tuyệt đẹp.)

“I’m lucky I’m in love with my best friend.” – Colbie Caillat & Jason Mraz, Lucky

(Tôi may mắn vì đang yêu người bạn thân nhất của mình.)

“You’re the closest to heaven that I’ll ever be, and I don’t want to go home right now.” – Goo Goo Dolls, Iris

(Bạn là điều gần thiên đường nhất mà tôi từng có, và tôi không muốn về nhà ngay bây giờ.)

“I’ll never stop trying. I’ll never stop watching as you leave. I’ll never stop losing my breath every time I see you looking back at me.” – Lifehouse, Whatever It Takes

(Tôi sẽ không bao giờ ngừng cố gắng. Tôi sẽ không bao giờ ngừng nhìn theo khi bạn ra đi. Tôi sẽ không bao giờ ngừng hít thở mỗi khi thấy bạn nhìn lại về phía tôi.)

“I’ll love you for a thousand more.” – Christina Perri, A Thousand Years

(Tôi sẽ yêu bạn thêm hàng ngàn năm nữa.)

“Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on.” – Celine Dion, My Heart Will Go On

(Gần, xa, bất kể bạn ở đâu, tôi tin rằng trái tim sẽ tiếp tục.)

“You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray.” – Jimmie Davis, You Are My Sunshine

(Bạn là ánh nắng của tôi, duy nhất của tôi. Bạn khiến tôi hạnh phúc khi bầu trời u ám.)

“I would rather share one lifetime with you than face all the ages of this world alone.” – The Lord of the Rings

(Tôi thà chia sẻ một đời với bạn hơn là đối mặt với tất cả những thời đại của thế giới này một mình.)

“Every time you smile, I smile, and every time you shine, I’ll shine for you.” – Taylor Swift, Jump Then Fall

(Mỗi khi bạn mỉm cười, tôi cũng mỉm cười, và mỗi khi bạn tỏa sáng, tôi sẽ tỏa sáng vì bạn.)

“You complete me.” – Jerry Maguire (Bạn làm cho tôi trọn vẹn.)

“Sometimes the heart sees what is invisible to the eye.” – H. Jackson Brown Jr., P.S. I Love You

(Đôi khi trái tim nhìn thấy những điều mà mắt không thể nhìn thấy.)

“In all the world, there is no heart for me like yours. In all the world, there is no love for you like mine.” – Maya Angelou

(Trên thế giới này, không có trái tim nào dành cho tôi như trái tim của bạn. Trên thế giới này, không có tình yêu nào dành cho bạn như tình yêu của tôi.)

“You’re the one that I want.” – Grease

(Bạn là người mà tôi muốn.)

“The best love is the kind that awakens the soul; that makes us reach for more, that plants the fire in our hearts and brings peace to our minds.” – The Notebook

(Tình yêu tốt nhất là loại tình yêu làm thức tỉnh linh hồn; khiến chúng ta vươn tới hơn, gieo mầm lửa trong trái tim và mang lại bình yên cho tâm trí.)

“I’ll stand by you, won’t let nobody hurt you. I’ll stand by you, take me into your darkest hour, and I’ll never desert you.” – The Pretenders, I’ll Stand by You

(Tôi sẽ ở bên bạn, không để ai làm tổn thương bạn. Tôi sẽ ở bên bạn, hãy đưa tôi vào giờ phút tối tăm nhất của bạn, và tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn.)

“We accept the love we think we deserve.” – The Perks of Being a Wallflower

(Chúng ta chấp nhận tình yêu mà chúng ta nghĩ mình xứng đáng.)

“When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible.” – When Harry Met Sally

(Khi bạn nhận ra muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình cho ai đó, bạn muốn phần còn lại của cuộc đời bạn bắt đầu càng sớm nhất có thể.)

4. Câu nói hay về tình yêu về sự gặp gỡ, lãng mạn

“When you meet someone special, suddenly life is full of firsts.”

(Khi bạn gặp một người đặc biệt, đột nhiên cuộc sống tràn ngập những lần đầu tiên.)

“We met for a reason, either you’re a blessing or a lesson.”

(Chúng ta gặp nhau vì một lý do, bạn là một món quà hoặc một bài học.)

“Sometimes, two people have to fall apart to realize how much they need to fall back together.”

(Đôi khi, hai người phải tự đổ vỡ để nhận ra họ cần nhau đến mức nào để trở lại bên nhau.)

“The best feeling is when you look at him and he’s already staring.”

(Cảm giác tuyệt vời nhất là khi bạn nhìn vào anh ấy và anh ấy đang nhìn bạn.)

“They say when you meet the love of your life, time stops, and that’s true.”

(Người ta nói khi bạn gặp tình yêu của đời mình, thời gian ngừng lại, và điều đó là sự thật.)

“A true love story never ends.”

(Một câu chuyện tình yêu đích thực không bao giờ kết thúc.)

“I look at you and see the rest of my life in front of my eyes.”

(Tôi nhìn bạn và thấy phần còn lại của cuộc đời tôi trước mắt.)

“Every love story is beautiful, but ours is my favorite.”

(Mỗi câu chuyện tình yêu đều đẹp, nhưng câu chuyện của chúng ta là tôi yêu thích nhất.)

“The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart.”

(Những điều tốt đẹp và đẹp nhất trên thế giới này không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy, mà phải được cảm nhận bằng trái tim.)

“Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.” – Aristotle

(Tình yêu được hình thành từ một linh hồn đơn lẻ sinh sống trong hai cơ thể.)

“Love doesn’t make the world go round. Love is what makes the ride worthwhile.” – Franklin P. Jones

(Tình yêu không làm trái đất quay. Tình yêu là điều làm cho cuộc đi chơi đáng giá.)

“I love you not only for what you are, but for what I am when I am with you.” – Roy Croft

(Tôi yêu bạn không chỉ vì những gì bạn là, mà còn vì những gì tôi là khi ở bên bạn.)

“There is never a time or place for true love. It happens accidentally, in a heartbeat, in a single flashing, throbbing moment.” – Sarah Dessen

(Không bao giờ có thời điểm hay địa điểm cho tình yêu đích thực. Nó xảy ra một cách tình cờ, chỉ trong nhịp đập của trái tim, trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, đập nhanh.)

“In the arithmetic of love, one plus one equals everything, and two minus one equals nothing.” – Mignon McLaughlin

(Trong phép tính của tình yêu, một cộng một bằng mọi thứ, và hai trừ đi một bằng không gì cả.)

“Two hearts in love need no words.” – Marceline Desbordes-Valmore

(Hai trái tim đang yêu không cần lời nói.)

“Sometimes, it’s not about finding the perfect person, but seeing an imperfect person perfectly.”

(Đôi khi, không phải tìm kiếm người hoàn hảo, mà là nhìn thấy một người không hoàn hảo một cách hoàn hảo.)

“Love is just a word until someone comes along and gives it meaning.”

(Tình yêu chỉ là một từ cho đến khi có người đến và đưa cho nó ý nghĩa.)

“In dreams and in love, there are no impossibilities.” – Janos Arnay

(Trong giấc mơ và tình yêu, không có điều gì là không thể.)

“It was love at first sight, at last sight, at ever and ever sight.” – Vladimir Nabokov

(Đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, cái nhìn cuối cùng, và mãi mãi.)

“The best thing to hold onto in life is each other.” – Audrey Hepburn

(Điều tốt nhất để nắm giữ trong cuộc sống là lẫn nhau.)

5. Câu nói hay về tình yêu về sự chia ly, đau khổ

“Sometimes good things fall apart so better things can fall together.” – Marilyn Monroe

(Đôi khi những điều tốt đẹp sụp đổ để những điều tốt hơn có thể đến bên nhau.)

“The hardest thing in life is letting go of what you thought was real.”

(Điều khó khăn nhất trong cuộc sống là buông bỏ những gì bạn từng nghĩ là thật.)

“It’s amazing how someone can break your heart and you can still love them with all the little pieces.”

(Thật kỳ diệu khi ai đó có thể làm tan vỡ trái tim bạn mà bạn vẫn có thể yêu họ bằng tất cả những mảnh vỡ nhỏ.)

“Letting go doesn’t mean that you don’t care about someone anymore. It’s just realizing that the only person you really have control over is yourself.” – Deborah Reber

(Buông bỏ không có nghĩa là bạn không còn quan tâm đến ai đó nữa. Chỉ là nhận ra rằng người duy nhất bạn thực sự có thể kiểm soát là chính mình.)

“Some people come into our lives, leave footprints on our hearts, and we are never the same.”

(Có người bước vào cuộc đời chúng ta, để lại dấu chân trên trái tim, và chúng ta không bao giờ giống như trước nữa.)

“When you lose someone you love, you gain an angel you know.”

(Khi bạn mất đi người mà bạn yêu, bạn được một thiên thần bạn biết.)

“It’s better to have loved and lost than never to have loved at all.” – Alfred Lord Tennyson

(Thà yêu rồi mất còn hơn không bao giờ yêu.)

“Pain is inevitable. Suffering is optional.” – Haruki Murakami

(Đau khổ là điều không thể tránh khỏi. Sự đau khổ là lựa chọn.)

“The hottest love has the coldest end.” – Socrates

(Tình yêu nồng cháy nhất có kết thúc lạnh nhất.)

“Love is never lost. If not reciprocated, it will flow back and soften and purify the heart.” – Washington Irving

(Tình yêu không bao giờ mất. Nếu không được đáp lại, nó sẽ chảy trở lại và làm mềm và thanh lọc trái tim.)

“The greatest pain that comes from love is loving someone you can never have.”

(Nỗi đau lớn nhất từ tình yêu là yêu một người mà bạn không thể có.)

“You can close your eyes to things you don’t want to see, but you can’t close your heart to things you don’t want to feel.”

(Bạn có thể nhắm mắt lại trước những điều bạn không muốn nhìn thấy, nhưng bạn không thể đóng trái tim lại trước những điều bạn không muốn cảm nhận.)

“One day you’re going to remember me and how much I loved you, and then you’re going to hate yourself for letting me go.”

(Một ngày nào đó bạn sẽ nhớ tôi và tình yêu của tôi dành cho bạn, và sau đó bạn sẽ tự hận bản thân vì đã để tôi ra đi.)

“Sometimes you have to accept the fact that certain things will never go back to how they used to be.”

(Đôi khi bạn phải chấp nhận sự thật rằng một số điều sẽ không bao giờ quay trở lại như trước.)

“You left me, and that’s when I realized how much I needed you.”

(Bạn đã rời bỏ tôi, và đó là khi tôi nhận ra tôi cần bạn đến mức độ nào.)

“Grief is the price we pay for love.” – Queen Elizabeth II

(Nỗi đau là giá phải trả cho tình yêu.)

“When it’s over, leave. Don’t continue watering a dead flower.”

(Khi nó kết thúc, hãy ra đi. Đừng tiếp tục tưới nước cho một bông hoa đã chết.)

“Sometimes your heart needs more time to accept what your mind already knows.”

(Đôi khi trái tim bạn cần nhiều thời gian hơn để chấp nhận những gì đầu óc bạn đã biết.)

“I wish I could turn back the clock. I’d find you sooner and love you longer.”

(Giá như tôi có thể quay lại thời gian. Tôi sẽ tìm thấy bạn sớm hơn và yêu bạn lâu hơn.)

“You cannot truly let go of something until you’ve faced the truth and the pain of losing it.”

(Bạn không thể thực sự buông bỏ một điều gì đó cho đến khi bạn đối mặt với sự thật và nỗi đau khi mất nó.)

6. Câu nói hay về tình yêu về sự chung thủy, chân thật nhất

“To be trusted is a greater compliment than being loved.” – George MacDonald (Được tin tưởng là một lời khen ngợi lớn hơn cả việc được yêu.)

“Trust is the foundation of love.” (Sự tin tưởng là nền tảng của tình yêu.)

“Faithfulness and sincerity are the highest things.” – Confucius (Sự trung thành và chân thành là những điều cao quý nhất.)

“Loyalty means giving me your honest opinion, whether you think I’ll like it or not.” – General Colin Powell (Trung thành có nghĩa là đưa ra ý kiến thật lòng của bạn, dù bạn nghĩ tôi sẽ thích hay không.)

“A successful relationship requires falling in love multiple times, always with the same person.” (Một mối quan hệ thành công đòi hỏi phải yêu nhiều lần, luôn là với cùng một người.)

“The secret to a happy marriage is finding the right person. You know they’re right if you love to be with them all the time.” – Julia Child (Bí quyết của một cuộc hôn nhân hạnh phúc là tìm được người phù hợp. Bạn biết họ là người đúng nếu bạn thích ở bên họ mọi lúc.)

“Love is not just looking at each other, it’s looking in the same direction.” – Antoine de Saint-Exupéry (Tình yêu không chỉ là nhìn vào nhau, mà là nhìn về cùng một hướng.)

“Love isn’t only love, sweetheart. It’s hard work, and trust, and tears, with even a few glimpses of devastation.” – Judith McNaught (Tình yêu không chỉ là tình yêu, người yêu ạ. Đó là công việc chăm chỉ, sự tin tưởng, nước mắt, thậm chí còn có vài cái nhìn về sự tàn phá.)

“In a relationship, honesty and trust must exist. If they don’t, there’s no point of loving. So if you can’t afford to be honest, stay single.” (Trong một mối quan hệ, sự trung thực và tin tưởng phải tồn tại. Nếu không, không có lý do gì để yêu. Vì vậy, nếu bạn không đủ khả năng trung thực, hãy ở độc thân.)

“Trust takes years to build, seconds to break, and forever to repair.” (Sự tin tưởng mất nhiều năm để xây dựng, chỉ vài giây để phá vỡ, và mãi mãi để sửa chữa.)

“Love is giving someone the power to destroy you, but trusting them not to.” (Tình yêu là trao cho ai đó quyền hủy diệt bạn, nhưng lại tin tưởng họ không làm vậy.)

“Loyalty and devotion lead to bravery. Bravery leads to the spirit of self-sacrifice. The spirit of self-sacrifice creates trust in the power of love.” – Morihei Ueshiba (Sự trung thành và tận tụy dẫn đến sự dũng cảm. Sự dũng cảm dẫn đến tinh thần hy sinh. Tinh thần hy sinh tạo ra sự tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu.)

“Honesty is the fastest way to prevent a mistake from turning into a failure.” – James Altucher (Sự trung thực là cách nhanh nhất để ngăn một sai lầm biến thành thất bại.)

“I believe in loyalty. When a woman reaches a certain age, she likes, she loves, or she hates. Everything becomes simple, either black or white.” – Maria Felix (Tôi tin vào sự trung thành. Khi một người phụ nữ đạt đến một số tuổi nhất định, cô ấy thích, cô ấy yêu, hoặc cô ấy ghét. Mọi thứ trở nên đơn giản, chỉ còn đen hoặc trắng.)

“In the end, you have to choose whether or not to trust someone.” – Sophie Kinsella (Cuối cùng, bạn phải chọn liệu có tin tưởng ai đó hay không.)

“The most important element of a successful relationship is trust, without it, everything else will eventually crumble.” (Yếu tố quan trọng nhất của một mối quan hệ thành công là sự tin tưởng, nếu không có nó, mọi thứ khác sẽ sụp đổ dần.)

“The glue that holds all relationships together – including the relationship between the leader and the led – is trust, and trust is based on integrity.” – Brian Tracy (Chất kết dính giữa mọi mối quan hệ lại với nhau – bao gồm mối quan hệ giữa người lãnh đạo và người được lãnh đạo – là sự tin tưởng, và sự tin tưởng dựa trên sự chính trực.)

“To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.” – Ralph Waldo Emerson (Giữ chân thành với bản thân trong một thế giới luôn cố gắng biến bạn thành người khác là thành tựu lớn nhất.)

II. Những câu nói hay về tình yêu gia đình, bạn bè bằng tiếng Anh

1. Câu nói về tình yêu cha mẹ, anh chị em

“The love of a family is life’s greatest blessing.” (Tình yêu của gia đình là hạnh phúc lớn nhất của cuộc sống.)

“My father gave me the greatest gift anyone could give another person: he believed in me.” – Jim Valvano (Cha tôi đã cho tôi món quà lớn nhất mà ai có thể trao cho người khác: ông đã tin vào tôi.)

“A mother’s arms are made of tenderness, and children sleep soundly in them.” – Victor Hugo (Vòng tay của người mẹ được tạo ra từ sự dịu dàng, và đứa trẻ ngủ say trong đó.)

“Siblings: your only enemy you can’t live without.” (Anh chị em: kẻ thù duy nhất mà bạn không thể sống thiếu.)

https://www.canva.com/design/DAFfaabpIaw/AdKrhlEK9Xx0r838wBIfOQ/edit

“There is no love like the love for a brother; there is no love like the love from a brother.” – Astrid Alauda (Không có tình yêu nào giống như tình yêu dành cho một người anh; không có tình yêu nào giống như tình yêu từ một người anh.)

“A mother’s love for her child is like nothing else in the world.” – Agatha Christie (Tình yêu của người mẹ dành cho con cái không giống bất cứ điều gì trên thế giới này.)

“A father is someone you look up to, no matter how tall you grow.” (Cha là người bạn luôn ngưỡng mộ, cho dù bạn lớn lên bao nhiêu.)

“Sisters and brothers are the truest, purest forms of love, family, and friendship, knowing when to hold you and when to challenge you, but always being a part of you.” – Carol Ann Albright-Eastman (Chị em và anh em là những hình thức tình yêu, gia đình và tình bạn chân thành và trong sáng nhất, biết khi nào nâng đỡ bạn và khi nào thách thức bạn, nhưng luôn là một phần của bạn.)

“The heart of a mother is a deep abyss at the bottom of which you will always find forgiveness.” – Honore de Balzac (Trái tim của người mẹ là một vực sâu, ở đáy đó bạn luôn tìm thấy sự tha thứ.)

“A father is neither an anchor to hold us back nor a sail to take us there, but a guiding light whose love shows us the way.” (Cha không phải là một cái neo để giữ chúng ta lại, cũng không phải là cánh buồm để đưa chúng ta đến đó, mà là ánh sáng chỉ đường mà tình yêu của ông chỉ cho chúng ta con đường.)

“The greatest gift a parent can give their child is unconditional love and support.” (Món quà lớn nhất mà cha mẹ có thể trao cho con cái là tình yêu và sự ủng hộ vô điều kiện.)

“The bond that links your true family is not one of blood, but of respect and joy in each other’s life.” – Richard Bach (Mối liên kết giữa gia đình thực sự không phải là dòng máu, mà là sự tôn trọng và niềm vui trong cuộc sống của nhau.)

“Siblings are the people we practice on, the people who teach us about fairness and cooperation and kindness and caring – quite often the hard way.” – Pamela Dugdale (Anh chị em là những người chúng ta thực hành, những người dạy chúng ta về công bằng và hợp tác và lòng tử tế và quan tâm – thường xuyên là bằng cách khó khăn nhất.)

“A mother’s love is patient and forgiving when all others are forsaking, it never fails or falters, even though the heart is breaking.” – Helen Rice (Tình yêu của người mẹ là kiên nhẫn và tha thứ khi tất cả mọi người khác từ bỏ, nó không bao giờ thất bại hoặc dao động, ngay cả khi trái tim đang tan vỡ.)

“The greatest thing a father can do for his children is to love their mother.” – Theodore Hesburgh (Điều tuyệt vời nhất mà một người cha có thể làm cho con cái là yêu mẹ của chúng.)

“A sister is a gift to the heart, a friend to the spirit, a golden thread to the meaning of life.” – Isadora James (Một người chị là món quà cho trái tim, một người bạn cho tâm hồn, một sợi chỉ vàng cho ý nghĩa cuộc sống.)

“Having a sibling is like having a built-in best friend. You may fight, but you always know they will be there for you in the end.” (Có một người anh chị em giống như có một người bạn thân sinh sẵn. Bạn có thể cãi nhau, nhưng bạn luôn biết họ sẽ ở đó cho bạn khi cần.)

2. Câu nói về tình yêu bạn bè, sự đồng cảm

“A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.” – Walter Winchell (Một người bạn thực sự là người đi vào khi phần còn lại của thế giới đi ra.)

“True friends are like diamonds, precious and rare. False friends are like leaves, found everywhere.” (Bạn bè thật sự giống như kim cương, quý giá và hiếm. Bạn bè giả dối giống như lá, có mọi nơi.)

“Friends show their love in times of trouble, not in happiness.” – Euripides (Bạn bè thể hiện tình yêu trong lúc gặp khó khăn, không phải trong hạnh phúc.)

“A true friend never gets in your way unless you happen to be going down.” – Arnold H. Glasow (Một người bạn thật sự không bao giờ cản đường bạn, trừ khi bạn đang đi xuống.)

“The only way to have a friend is to be one.” – Ralph Waldo Emerson (Cách duy nhất để có một người bạn là trở thành một người bạn.)

“Empathy is seeing with the eyes of another, listening with the ears of another, and feeling with the heart of another.” – Alfred Adler (Sự đồng cảm là nhìn bằng mắt của người khác, nghe bằng tai của người khác, và cảm nhận bằng trái tim của người khác.)

“The language of friendship is not words but meanings.” – Henry David Thoreau (Ngôn ngữ của tình bạn không phải là lời nói mà là ý nghĩa.)

“A friend is someone who knows all about you and still loves you.” – Elbert Hubbard (Một người bạn là người biết mọi điều về bạn và vẫn yêu bạn.)

“There is nothing better than a friend, unless it is a friend with chocolate.” – Linda Grayson (Không có gì tốt hơn một người bạn, trừ khi đó là một người bạn có socola.)

“In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.” – Martin Luther King Jr. (Cuối cùng, chúng ta sẽ không nhớ lời nói của kẻ thù, mà là sự im lặng của bạn bè.)

“True friendship comes when the silence between two people is comfortable.” – David Tyson (Tình bạn thật sự đến khi sự im lặng giữa hai người trở nên thoải mái.)

“A single rose can be my garden; a single friend, my world.” – Leo Buscaglia (Một bông hồng đơn có thể là vườn của tôi; một người bạn đơn, thế giới của tôi.)

“A good friend is like a four-leaf clover: hard to find and lucky to have.” – Irish Proverb (Một người bạn tốt giống như cỏ bốn lá: khó tìm và may mắn khi có.)

“Friends are the family you choose.” – Jess C. Scott (Bạn bè là gia đình bạn tự chọn.)

“The best kind of friend is the one you could sit on a porch with, never saying a word, and walk away feeling like that was the best conversation you’ve had.” (Loại bạn tốt nhất là người bạn có thể ngồi trên hiên nhà, không nói một lời, và đi ra cảm thấy đó là cuộc trò chuyện tuyệt vời nhất mà bạn đã từng có.)

“A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are.” (Một người bạn là người hiểu quá khứ của bạn, tin vào tương lai của bạn, và chấp nhận bạn đúng như bạn là ai.)

“Friendship is the comfort of knowing that even when you feel alone, you aren’t.” (Tình bạn là sự an ủi khi biết rằng, ngay cả khi bạn cảm thấy cô đơn, bạn vẫn không cô đơn.)

“Empathy is not always about agreeing with someone; it’s about understanding their feelings and being there for them.” (Đồng cảm không phải lúc nào cũng là đồng ý với ai đó; mà là hiểu cảm xúc của họ và ở bên họ.)

“When you’re in the dark, it’s your true friends who turn on the light for you.” (Khi bạn đang ở trong bóng tối, những người bạn thật sự sẽ bật đèn cho bạn.)

“The most beautiful discovery true friends make is that they can grow separately without growing apart.” – Elisabeth Foley (Khám phá đẹp nhất mà bạn bè thật sự có được là họ có thể phát triển riêng biệt mà không rời xa nhau.)

III. Từ vựng dùng trong những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh

1. Từ vựng về tình yêu khi mới yêu

 • Crush (n.): /krʌʃ/ sự rung động, thích một ai đó
 • Flirting (v.): /ˈflɜːrtɪŋ/ tán tỉnh, ve vãn
 • Love at first sight (n.): /lʌv æt fɜːst saɪt/ tình yêu sét đánh
 • Infatuation (n.): /ɪnˌfætʃuˈeɪʃən/ cảm xúc mạnh mẽ, thường không lâu dài
 • Butterflies in my stomach (phr.): /ˈbʌtəflaɪz ɪn maɪ ˈstʌmək/ bồn chồn, hồi hộp
 • Admire (v.): /ədˈmaɪər/ ngưỡng mộ
 • Attraction (n.): /əˈtrækʃən/ sự hấp dẫn
 • Chemistry (n.): /ˈkɛmɪstri/ cảm giác tương hợp

2. Từ vựng về tình yêu khi đang yêu

 • Falling in love (v.): /ˈfɔːlɪŋ ɪn lʌv/ đang yêu
 • Holding hands (v.): /ˈhoʊldɪŋ hændz/ nắm tay
 • Cuddle (v.): /ˈkʌdl/ ôm ấp
 • Kiss (v.): /kɪs/ hôn
 • Soulmate (n.): /ˈsoʊlmeɪt/ tri kỷ, bạn đời
 • Commitment (n.): /kəˈmɪtmənt/ sự cam kết, tận tâm
 • Trust (n.): /trʌst/ sự tin tưởng
 • Intimacy (n.): /ˈɪntəməsi/ sự gần gũi, thân mật

3. Từ vựng về tình yêu khi có trục trặc

 • Argument (n.): /ˈɑːɡjumənt/ cuộc tranh cãi, cãi vã
 • Misunderstanding (n.): /ˌmɪsʌndərˈstændɪŋ/ sự hiểu lầm
 • Jealousy (n.): /ˈdʒeləsi/ sự ghen tuông
 • Breakup (n.): /ˈbreɪkʌp/ sự chia tay
 • Heartbreak (n.): /ˈhɑːrtbreɪk/ nỗi đau khổ vì tình yêu
 • Reconciliation (n.): /ˌrekənˌsɪliˈeɪʃən/ sự hòa giải, làm lành
 • Compromise (n.): /ˈkɑːmprəmaɪz/ sự thỏa hiệp
 • Forgiveness (n.): /fərˈɡɪvnəs/ sự tha thứ

4. Từ vựng về tình yêu về cách gọi thân mật

 • Darling (n.): /ˈdɑːrlɪŋ/ người yêu.
 • Sweetheart (n.): /ˈswiːthɑːrt/ người yêu.
 • Honey (n.): /ˈhʌni/ cách gọi thân mật
 • Babe (n.): /beɪb/ em bé, cách gọi thân mật
 • My love (n.): /maɪ lʌv/ tình yêu của tôi
 • My dear (n.): /maɪ dɪr/ người yêu
 • My everything (n.): /maɪ ˈevriˌθɪŋ/ tất cả của tôi
 • My better half (n.): /maɪ ˈbɛtər hæf/ nửa kia của tôi

Hãy yêu bản thân và yêu cuộc sống này, và rồi tình yêu sẽ tự đến với chúng ta. Hy vọng những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh ngắn gọn ở trên sẽ giúp bạn tìm thấy tình yêu đích thực trong cuộc đời của mình!

World Clock