Cấu trúc Although, Though, Even though, Despite và In spite of

phân biệt cấu trúc although, in spite of, despite

Cấu trúc although, though, even though, despite, in spite of – [Đầy Đủ]

Cấu trúc Although/ Though/ Even though đều được dùng phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh với ý nghĩa ‘mặc dù”. Về mặt ngữ nghĩa thì chúng không có gì khác nhau nhiều nhưng về cách dùng và công thức lại khác nhau đáng kể. Vì vậy, hôm nay, Cùng Heenglish tìm hiểu sâu hơn về những cấu trúc này qua bài viết sau nhé!

phân biệt cấu trúc although, in spite of, despite

1. Cấu trúc although, though, even though, in spite of, despite

Although, Though, Even though, In spite of, Despite là các liên từ (từ để nối/ conjunction) diễn tả sự đối lập giữa hai vế câu trong Tiếng Anh. Mặc dù năm liên từ trên về mặt ngữ nghĩa giống nhau nhưng xét về mặt công thức thì Heenglish chia chúng thành 2 nhóm như sau:

Cấu trúc Although, Though, Even though

Cấu trúc

Although/ though/ even though + S₁ + V₁, S₂ + V₂.
S₂ + V₂ + although/ though/ even though + S₁ + V₁.

 

Trong đó:

S₁ + V₁: mệnh đề 1, là mệnh đề phụ

S₂ + V₂: mệnh đề 2, là mệnh đề chính

 

Ex:

 • Although she got up early, she was late for the first train. (Dù dậy sớm nhưng cô đã đến trễ chuyến tàu đầu tiên.)
 • Though she was very busy, she could answer the phone. (Dù rất bận nhưng cô ấy có thể nghe điện thoại)
 • Even though he is an excellent doctor, he can’t cure liver cancer. (Dù là một bác sĩ xuất sắc nhưng anh ấy không thể chữa khỏi bệnh ung thư gan.)

Lưu ý: Cả 3 liên từ trên đều có thể đứng ở đầu câu hoặc giữa câu. Khi sử dụng ở đầu câu, ta phải thêm dấu “,” khi kết thúc mệnh đề.

Cách dùng

Cấu trúc although, though, even though có nghĩa hoàn toàn giống nhau và có thể thay thế cho nhau nhưng trong từng ngữ cảnh, sắc thái biểu đạt 3 từ này lại khác nhau.

 • Sử dụng Though ở đầu mang nghĩa trang trọng hơn so với Although.
 • Even though thường được sử dụng trong các tình huống nhấn mạnh rõ ràng và diễn tả sự tương phản mạnh hơn Although và Though.
 • Sử dụng mệnh đề rút gọn với cấu trúc although và though trong văn viết trang trọng. Ngược lại, Even though lại thường được sử dụng trong tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với nghĩa thân thiện, không trang trọng.

Ex:

 • Though the Chemistry formula is difficult, we like to study it. (Mặc dù công thức Hóa học khó nhưng chúng tôi thích học nó.)
 • My sister decided to buy the car even though she didn’t really have enough money. (Em gái tôi quyết định mua chiếc xe này mặc dù cô ấy không thực sự có đủ tiền.)

Tuy nhiên, trong một số tình huống trang trọng, người ta thường rút gọn mệnh đề ở vế “Although”. Chú ý chỉ rút gọn được khi chủ ngữ ở hai vế giống nhau.

Ví dụ:

 • Although stressed, Jane decided to keep the job. (Dù áp lực và căng thẳng nhưng Jane vẫn quyết định tiếp tục công việc.)
 • Although a hard-working student, Linh can’t pass the test. (Mặc dù là một học sinh chăm chỉ nhưng Linh vẫn không qua được bài kiểm tra.)
 • Although working harder this term, Trang still needs to put more work into science. (Dù Trang đã học chăm chỉ hơn vào học kỳ này nhưng vẫn cần phải tập trung nhiều hơn vào môn khoa học.)

>>Xem thêm: Câu điều kiện loại 0,1,2,3, hỗn hợp – đầy đủ nhất!

cấu trúc although trong tiếng Anh

Các cấu trúc đồng nghĩa với cấu trúc although: Despite và In spite of

DespiteIn spite of đều mang nghĩa là “mặc dù” giống cấu trúc Although, Though và Even though. Tuy nhiên giữa chúng có sự khác biệt về mặt ngữ pháp.

Cấu trúc

S + V, despite/ in spite of + N / NP /V-ing.
Despite/ In spite of + N /NP /V-ing, S + V.

Ex:

 • Despite the narrow streets, many people drive cars in this city. (Bất chấp đường phố chật hẹp, nhiều người lái xe ô tô trong thành phố này.)
 • In spite of the high prices, my son insist on going to the movies. (Bất chấp giá cao, các con trai tôi vẫn nhất quyết đi xem phim.)

Giống với cấu trúc although/ though even though, Despite và In spite of đều có thể đứng đầu câu hoặc giữa hai mệnh đề.

Tuy nhiên điểm khác biệt của Despite và In spite of là sử dụng với cụm từ ““the fact that” với cấu trúc như sau:

Despite/ In spite of + the fact that + S₁ + V₁, S₂ + V₂.
S₂ + V₂ + despite/ in spite of + the fact that + S₁ + V₁.

Ex:

 • I could not eat in spite of the fact that I was very hungry. (Tôi không thể ăn mặc dù thực tế là tôi rất đói.)
 • Despite the fact that she does not have much money, she still buys an expensive dress. (Dù không có nhiều tiền nhưng cô vẫn sắm cho mình một chiếc váy đắt tiền.)

Cách dùng

DespiteIn spite of đều được dùng để chỉ sự đối lập giữa hai mệnh đề và thường thông dụng trong văn nói.

Nhưng Despite mang sắc thái quan trọng hơn In spite of.

>>Xem thêm: Cấu trúc lời hứa Promise trong tiếng Anh

2. Chuyển đổi câu giữa cấu trúc Although và Despite

phân biệt cấu trúc although và despite

Chuyển đổi qua lại giữa cấu trúc although/ though/ despite/ in spite of là một dạng bài thường được sử dụng trong các đề thi cuối kì hay thi THPT QG.

Làm dạng bài tập này ta cần nhớ hai nguyên tắc chính:

 • Although/ though + mệnh đề
 • Despite / in spite of + cụm từ

Các công thức biến đổi từ mệnh đề sang cụm từ như sau:

Quy tắcVí dụ
Nếu chủ ngữ là danh từ + be + tính từĐem tính từ đặt trước danh từ, bỏ to beAlthough the hotel was very bad, the holiday was great.

=> Despite the bad hotel, the holiday was great.

Nếu chủ ngữ 2 mệnh đề giống nhauBỏ chủ ngữ ,động từ thêm “ing”Although Susan is sick, she goes to school.

=>In spite of being sick, Susan goes to school.

Nếu chủ ngữ là đại từ + be + tính từĐổi đại từ thành sở hữu

Đổi tính từ thành danh từ

Bỏ to be

Although my sister was sick, she still went on the trip.

=>Despite her sickness, she still went on the trip.

3. Phân biệt “although” với “but”

cách dùng cấu trúc although

 

Mặc dù cùng mang nghĩa “nhưng”, nhưng “although” và “but” lại có sự khác biệt rõ nét về chức năng và cấu trúc trong câu.

Although But
Vị trí Although có thể đứng đầu câu hoặc giữa câu.

Ex:

Although the weather was bad, she went to school on time.

(Mặc dù thời tiết xấu nhưng cô ấy vẫn đến trường rất đúng giờ.)

 But luôn đứng giữa hai mệnh đề.

Ex:

I don’t know who you are, but I’ll find you.

(Tôi không biết anh là ai, nhưng tôi sẽ tìm anh.)

Vai trò Nối 2 mệnh đề chính phụNối 2 mệnh đề ngang bằng

5. Bài tập ứng dụng cấu trúc Although

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng

1.James didn’t get the job ____ he had all the necessary qualifications.

a. because     b. although      c. so       d. but

2.______ , he walked to the station.

a. Despite being tired

b. Although to be tired

c. In spite being tired

d. Despite tired

3._______ they are sisters, they do not look alike.

a. Although      b. Even      c. Despite       d. In spite of

4. The team played on………the rain.

a. even if      b. if         c. in case        d. despite

5._______ the traffic , I arrived on time.

a. Though      b. Although      c. Even though      d. In spite of

6.______ he had enough money , he refused to buy a new car.

a. Although     b. In spite of     c. Despite      d. In spite

 

Đáp án:

1B

2A

3A

4D

5D

6A

 

Bài tập 2: Viết lại câu mà nghĩa không thay đổi

1.Although she behaves well, no one loves her.

=> In spite of……………………………………

2. Though he had not finished the paper, he went to sleep.

=> Despite………………………………………….

3. In spite of the high prices, my daughter insists on going to the movies.

=> Even though………………………………………………

4. Despite her good salary, Mai gave up her job.

=> Although……………………………………

5. My mother told me to go to school although I was sick.

=> In spite of……………………………………..

 

Đáp án:

1. In spite of her good behaviour, no one loves her.

2.Despite having not not finished the paper, he went to sleep.

3. Even though the prices are high, my daughter insists on going to the movies.

4. Although Mai got a good salary, she gave up her job.

5. In spite of my sickness, my mother told me to go to school.

 

Kết luận

Trên đây là tổng hợp kiến thức về cách Phân biệt cấu trúc Although, Though, Even though, Despite và In spite of. Hy vọng Heenglish đã chia sẻ cũng như cung cấp thông tin giúp ích cho bạn. Để học nhanh hơn tiếp anh giao tiếp hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên lạc và giúp bạn nhé!

 

World Clock