Top 100+ Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Trong Phim

Top 100+ Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Trong Phim

Học tiếng Anh thông qua những câu nói hay trong phim là phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất để học từ vựng cũng như rút ra những bài học ý nghĩa trong cuộc sống.

Những câu nói này còn có thể áp dụng vào việc viết các bài luận bằng tiếng Anh, giúp bạn tăng điểm số. Hãy cùng Heenglish khám phá những câu nói tiếng anh hay trong phim ở bài viết dưới đây!

Các câu nói tiếng Anh trong phim thường được diễn tả bởi những nhân vật có tính cách và tính cách đặc biệt, từ đó tạo ra sự ấn tượng đặc biệt cho khán giả.

Các câu nói trong phim có thể truyền tải những thông điệp sâu sắc về tình yêu, tình bạn, gia đình, tầm nhìn, đạo đức, và những giá trị văn hóa khác.

Những câu nói đó có thể trở thành nguồn cảm hứng cho người xem, giúp họ tìm thấy động lực để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

A. Những câu nói tiếng Anh hay trong phim về Tình yêu

Chủ đề tình yêu với những câu nói tiếng Anh hay trong phim ý nghĩa, khiến người xem không thể nào quên:

“You complete me.” – Jerry Maguire (1996)

“Em làm anh trọn vẹn”

“I love you. I am who I am because of you. You are every reason, every hope, and every dream I’ve ever had, and no matter what happens to us in the future, every day we are together is the greatest day of my life.” – The Notebook (2004)

“Anh yêu em. Anh là chính anh nhờ có em. Em là tất cả những lí do, hy vọng, và giấc mơ của anh, và dù chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta trong tương lai, mỗi ngày khi chúng ta bên nhau là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.”

“I would rather have had one breath of her hair, one kiss from her mouth, one touch of her hand, than eternity without it.” – City of Angels (1998)

“Anh thà có một hơi thở từ tóc em, một nụ hôn từ môi em, một chạm đến tay em, hơn cả muôn đời không có em.”

“To me, you are perfect.” – Love Actually (2003)

“Với anh, em là hoàn hảo.”

Những câu nói tiếng Anh hay trong phim về Tình yêu

“I don’t want to be someone that you’re settling for. I don’t want to be someone that anyone settles for.” – The Holiday (2006)

“Anh không muốn trở thành người mà em đành lòng chấp nhận. Anh không muốn trở thành người mà bất cứ ai đều chấp nhận.”

“I love you without knowing how, or when, or from where. I love you simply, without problems or pride: I love you in this way because I do not know any other way of loving but this, in which there is no I or you, so intimate that your hand upon my chest is my hand, so intimate that when I fall asleep your eyes close.” – Pablo Neruda, “Love Sonnet XVII”

“Anh yêu em mà không biết làm thế nào, hoặc khi nào, hoặc từ đâu. Anh yêu em đơn giản, không có vấn đề hay niềm tự hào: Anh yêu em theo cách này vì anh không biết cách yêu khác ngoài cách này, trong đó không có anh hay em, quá thân mật đến nỗi tay em đặt trên ngực anh là tay anh, quá thân mật đến nỗi khi anh ngủ, mắt em cũng nhắm lại.”

“You make me want to be a better man.” – As Good as It Gets (1997)

“Em khiến anh muốn trở thành một người đàn ông tốt hơn.”

B. Những câu nói tiếng Anh hay trong phim về Tình bạn

Top những câu nói tiếng Anh kinh điển trong phim:

“Remember, George: no man is a failure who has friends.” – It’s a Wonderful Life (1946)

(Hãy nhớ rằng, George: không có người đàn ông nào thất bại khi có bạn bè)

“I’m also just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her.” – Notting Hill (1999)

(Tôi cũng chỉ là một cô gái, đứng trước một chàng trai, cầu xin anh yêu em)

“You’re my best friend.” – 101 Dalmatians (1996)

(Anh là bạn tốt nhất của em)

“I’ll never let go, Jack. I promise.” – Titanic (1997)

(Tôi sẽ không bao giờ buông tay, Jack. Tôi hứa.)

“You have been my friend. That in itself is a tremendous thing.” – Charlotte’s Web (2006)

(Anh đã là bạn của em. Điều đó thật tuyệt vời)

“You know how everyone’s always saying seize the moment? I don’t know, I’m kind of thinking it’s the other way around, you know, like the moment seizes us.” – Boyhood (2014)

(Anh biết làm sao mọi người luôn nói rằng nắm bắt cơ hội? Em không biết, em nghĩ có thể ngược lại, như chính cơ hội đã nắm lấy chúng ta.)

“I’m not great at giving advice. Can I interest you in a sarcastic comment?” – Friends (TV Series 1994–2004)

(Em không giỏi trong việc tư vấn. Em có thể hứa với anh một lời nhận xét châm biếm được không?)

C. Những câu nói tiếng Anh hay trong phim về Gia đình

“Family is not an important thing. It’s everything.” – Michael J. Fox trong phim “Family Ties”

(Gia đình là không phải là một điều quan trọng. Nó là tất cả mọi thứ.)

“In family life, love is the oil that eases friction, the cement that binds closer together, and the music that brings harmony.” – Eva Burrows trong phim “Perfect Harmony”

(Trong cuộc sống gia đình, tình yêu là dầu mỡ làm dịu sự ma sát, là xi măng liên kết gần hơn và là nhạc cụ mang lại sự hài hòa.)

“Family is where life begins and love never ends.” – Unknown trong phim “Modern Family”

(Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.)

“You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to them.” – Desmond Tutu trong phim “Madea’s Family Reunion”

(Bạn không chọn gia đình của mình. Họ là món quà của Chúa trời dành cho bạn, giống như bạn là món quà của Chúa dành cho họ.)

“Family means no one gets left behind or forgotten.” – David Ogden Stiers trong phim “Lilo & Stitch”

(Gia đình có nghĩa là không ai bị bỏ lại phía sau hoặc bị quên lãng.)

câu nói tiếng Anh hay trong phim về Gia đình

“The love in our family flows strong and deep, leaving us memories to treasure and keep.” – Unknown trong phim “The Incredibles”

(Tình yêu trong gia đình chảy mạnh và sâu, để lại cho chúng ta những kỷ niệm để trân trọng và giữ gìn.)

“A family is a place where minds come in contact with one another.” – Buddha trong phim “Parenthood”

(Một gia đình là nơi các tâm hồn tiếp xúc với nhau.)

D. Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để học từ vựng tiếng Anh qua những câu nói trong phim?

Có thể học từ vựng tiếng Anh qua những câu nói trong phim bằng cách lắng nghe và ghi nhớ các câu thoại, tra từ điển để hiểu ý nghĩa các từ mới, và sử dụng các câu thoại này trong các bài tập viết hoặc giao tiếp hàng ngày.

Những câu nói tiếng Anh hay trong phim có thể ứng dụng vào các bài luận hay không?

Có, những câu nói tiếng Anh hay trong phim có thể ứng dụng vào các bài luận để giải thích hoặc minh họa cho các ý tưởng và chủ đề khác nhau. Tuy nhiên, cần lựa chọn câu nói phù hợp với nội dung bài luận để tránh mất mát điểm số.

Có thể học được những từ vựng và cấu trúc ngữ pháp mới thông qua những câu nói tiếng Anh trong phim không?

Có, những câu nói tiếng Anh trong phim là một cách tuyệt vời để học từ vựng và cấu trúc ngữ pháp mới, đặc biệt là trong tình huống thực tế và có thể sử dụng được trong cuộc sống hàng ngày.

Tại sao lại nói rằng những câu nói tiếng Anh trong phim có thể truyền tải những giá trị văn hóa?

Những câu nói tiếng Anh trong phim thường phản ánh các giá trị văn hóa, tôn giáo, và cách suy nghĩ của các nhân vật trong phim. Những giá trị này có thể khác nhau giữa các nền văn hóa và đem lại cho người xem một cái nhìn mới về cuộc sống và thế giới.

Làm thế nào để học hiệu quả từ những câu nói tiếng Anh trong phim?

Để học hiệu quả từ những câu nói tiếng Anh trong phim, bạn có thể lắng nghe và lặp lại các câu nói đó để trau dồi kỹ năng nghe và nói. Bạn cũng có thể tìm hiểu các từ vựng mới và cấu trúc ngữ pháp qua các câu nói đó để mở rộng vốn từ vựng và kỹ năng ngữ pháp của mình.

Học Tiếng Anh Qua Phim Cho Người Mới Bắt Đầu với những câu nói tiếng Anh kinh điển không?

Có, một số phim được biết đến với những câu nói tiếng Anh kinh điển bao gồm: The Godfather, The Shawshank Redemption, Forrest Gump, Titanic, The Dark Knight, The Lord of the Rings, và nhiều phim khác.

Các câu nói tiếng Anh trong phim mang lại cho người xem không chỉ là giải trí mà còn là những bài học về cuộc sống. Hãy cùng đọc lại và suy ngẫm những câu nói đó, để trở nên thông minh hơn, nhạy bén hơn và biết cách đối mặt với cuộc sống một cách tích cực hơn.

Những câu nói tiếng Anh hay trong phim do Heenglish.com cung cấp đều là những câu nói kinh điển trong thế giới điện ảnh. Mỗi câu nói mang ý nghĩa đặc trưng riêng, nhỏ hay lớn cũng đều giúp chúng ta hiểu thêm về cuộc sống và tìm thêm động lực để sống tốt hơn.

Chúc các bạn vui vẻ và hãy cùng trải nghiệm những câu nói đó trong cuộc sống hàng ngày!

World Clock