Cách phát âm bảng chữ cái tiếng anh Dễ Nhớ

Cách phát âm bảng chữ cái tiếng anh Dễ Nhớ

Bạn đã bao giờ cảm thấy khó khăn khi phát âm các từ tiếng Anh đúng cách? Đó là vấn đề mà nhiều người học tiếng Anh gặp phải. Tuy nhiên, không cần phải lo lắng nữa vì Heenglish.com sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Trang web học tiếng Anh trực tuyến hàng đầu này cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về cách phát âm bảng chữ cái tiếng Anh một cách chính xác. Hãy truy cập vào Heenglish.com để tìm hiểu thêm và nâng cao khả năng phát âm của mình ngay hôm nay.

Giới thiệu về bảng chữ cái tiếng Anh

Bảng chữ cái tiếng Anh hay còn gọi là bảng chữ cái Latin là bộ chữ viết tắt gồm 26 ký tự được sử dụng trong tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác. Bảng chữ cái tiếng Anh được tạo ra từ bảng chữ cái Latin gốc và được điều chỉnh để phù hợp với âm tiết trong tiếng Anh.

Mỗi ký tự trong bảng chữ cái tiếng Anh đại diện cho một âm tiết khác nhau và được phân loại thành ba loại: phụ âm, nguyên âm và ký tự đặc biệt. Việc học và nắm vững bảng chữ cái tiếng Anh là nền tảng quan trọng giúp người học có thể tiếp cận và phát âm tiếng Anh một cách chính xác.

Phát âm đúng tiếng Anh là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong quá trình học tiếng Anh. Việc phát âm sai có thể dẫn đến sự hiểu nhầm và gây khó khăn trong giao tiếp. Do đó, để tiến bộ trong việc học tiếng Anh, việc phát âm chính xác là rất quan trọng.

Cách phát âm các chữ cái trong tiếng anh

Cách phát âm các chữ cái trong tiếng anh

Bảng chữ cái tiếng Anh gồm 26 chữ cái và được đánh vần như sau:

 1. A: /ei/ (e-i)
 2. B: /bi/ (b-i)
 3. C: /si/ (s-i)
 4. D: /di/ (d-i)
 5. E: /i/ (i)
 6. F: /ef/ (e-ph)
 7. G: /dʒi/ (d-j-i)
 8. H: /eitʃ/ (eit-ch)
 9. I: /ai/ (a-i)
 10. J: /dʒei/ (d-j-ei)
 11. K: /kei/ (k-ei)
 12. L: /el/ (e-l)
 13. M: /em/ (e-m)
 14. N: /en/ (e-n)
 15. O: /ou/ (o-u)
 16. P: /pi/ (p-i)
 17. Q: /kju/ (k-y-u)
 18. R: /a:/ (a)
 19. S: /es/ (e-s)
 20. T: /ti/ (t-i)
 21. U: /ju/ (y-u)
 22. V: /vi/ (v-i)
 23. W: /ˈdʌblju/ (dăb-lu)
 24. X: /eks/ (e-ks)
 25. Y: /wai/ (wai)
 26. Z: /zed/ (ze-d)

Lưu ý: Việc đánh vần bảng chữ cái tiếng Anh không phải là cách phát âm đúng của từ. Để học phát âm chuẩn, bạn nên học cách đọc phiên âm tiếng Anh.

YouTube video

Cách phát âm bảng chữ cái tiếng anh

Cách đọc phiên âm tiếng Anh

Cách đọc phiên âm tiếng Anh

Có tổng cộng 20 nguyên âm trong tiếng Anh.

Dưới đây là hướng dẫn cách phát âm và mở miệng cho 12 nguyên âm đơn này, kèm theo ví dụ ngắn gọn:

/ɪ/: Mở miệng hình chữ e, giữ lưỡi phía dưới răng cửa. Ví dụ: “sit”.

/i:/: Kéo miệng lên cao, kéo lưỡi lên phía trước và chạm đầu lưỡi vào răng trên. Ví dụ: “see”.

/e/: Mở miệng hình chữ ɛ, giữ lưỡi ở phía sau miệng. Ví dụ: “pen”.

/æ/: Mở miệng hình chữ a, giữ lưỡi dưới và vươn phía trước. Ví dụ: “cat”.

/ʌ/: Mở miệng hình chữ ʌ, giữ lưỡi ở phía sau miệng và vươn ra. Ví dụ: “cup”.

/ɒ/: Mở miệng hình chữ ɔ, giữ lưỡi dưới và vươn ra phía trước. Ví dụ: “hot”.

/ɔ:/: Mở miệng hình chữ o, kéo lưỡi lên phía trước và chạm đầu lưỡi vào răng trên. Ví dụ: “four”.

/ʊ/: Mở miệng hình chữ ʊ, giữ lưỡi phía dưới răng cửa và môi thành hình tròn. Ví dụ: “put”.

/u:/: Kéo miệng lên cao, kéo lưỡi lên phía trước và môi thành hình tròn. Ví dụ: “moon”.

/ə/: Mở miệng hình chữ ə, giữ lưỡi ở giữa miệng và không chạm vào răng hay môi. Ví dụ: “sofa”.

/ɑ:/: Mở miệng hình chữ ɑ, kéo lưỡi lên phía trước và chạm đầu lưỡi vào răng trên. Ví dụ: “car”.

/eə/: Mở miệng hình chữ ɛ, kéo lưỡi lên phía trước và chạm vào răng trên. Sau đó, đưa môi sang bên và kéo miệng dài ra. Ví dụ: “chair”.

Bài tập luyện đọc cho 12 nguyên âm đơn tiếng Anh:

 • Cat sat on a mat.
 • / kæt sæt ɒn ə mæt./
 • The fat rat ran fast.
 • /ðə fæt ræt ræn fɑːst. /
 • The sun is up.
 • /ðə sʌn ɪz ʌp. /
 • The duck quacked loudly.
 • /ðə dʌk kwækt ˈlaʊdli. /

Để đọc phiên âm của 8 nguyên âm đôi tiếng Anh, bạn cần chú ý đến cách mở miệng và độ cao của giọng điệu. Dưới đây là hướng dẫn mở miệng kèm ví dụ ngắn gọn cho mỗi nguyên âm đôi:

bảng chữ cái tiếng anh

 1. /eɪ/ (ai): Mở miệng rộng và kéo dài đôi môi. Đưa đầu lưỡi lên phía trước. Ví dụ: say /seɪ/
 2. /aɪ/ (ai): Mở miệng rộng và kéo dài đôi môi. Đưa đầu lưỡi lên phía trước và phía trên. Ví dụ: my /maɪ/
 3. /ɔɪ/ (oi): Mở miệng rộng và kéo dài đôi môi. Nhấn mạnh vào môi dưới và đưa đầu lưỡi lên phía trước và phía trên. Ví dụ: boy /bɔɪ/
 4. /aʊ/ (au): Mở miệng rộng và kéo dài đôi môi. Đưa đầu lưỡi lên phía trước và phía dưới. Ví dụ: now /naʊ/
 5. /eə/ (ê): Mở miệng rộng và đưa đôi môi lên cao. Đưa đầu lưỡi lên phía trước và phía trên. Ví dụ: bear /beə/
 6. /ɪə/ (ia): Mở miệng rộng và đưa đôi môi lên cao. Đưa đầu lưỡi lên phía trước và giữ ở giữa. Ví dụ: here /hɪə/
 7. /ʊə/ (ua): Mở miệng rộng và đưa đôi môi lên cao. Đưa đầu lưỡi lên phía trước và giữ ở dưới. Ví dụ: tour /tʊə/
 8. /ɑː/ (a): Mở miệng rộng và kéo dài đôi môi. Đưa đầu lưỡi lên phía trước và giữ ở giữa. Ví dụ: car /kɑː/

Một số câu đơn giản để luyện tập phát âm cho 8 nguyên âm đôi tiếng Anh:

 • Can you please close the door?

/kæn juː pliːz kləʊs ðə dɔː? /

 • My phone is on the table.

/ maɪ fəʊn ɪz ɒn ðə ˈteɪbᵊl./

 • I like to read books in my free time.

/aɪ laɪk tuː riːd bʊks ɪn maɪ friː taɪm. /

 • It’s hot outside, let’s go for a swim.

/ɪts hɒt ˌaʊtˈsaɪd, lɛts ɡəʊ fɔːr ə swɪm. /

 • She drove her car to the supermarket.

/ʃiː drəʊv hɜː kɑː tuː ðə ˈsuːpəˌmɑːkɪt./

 • The cat is sleeping in its bed.

/ ðə kæt ɪz ˈsliːpɪŋ ɪn ɪts bɛd/

 • He wrote a letter to his best friend.

/.hiː rəʊt ə ˈlɛtə tuː hɪz bɛst frɛnd. /

 • The bird is flying high in the sky.

/ðə bɜːd ɪz ˈflaɪɪŋ haɪ ɪn ðə skaɪ. /

Cách đọc phụ âm trong tiếng Anh

Có tổng cộng 24 phụ âm trong tiếng Anh, bao gồm 21 phụ âm đơn và 3 phụ âm kép. Các phụ âm đơn được phát âm bằng cách sử dụng môi, răng, lưỡi, họng hoặc kết hợp giữa chúng. Dưới đây là danh sách các phụ âm đơn trong tiếng Anh:

 1. /p/ (p) ví dụ: pen (bút)
 2. /b/ (b) ví dụ: bed (giường)
 3. /t/ (t) ví dụ: top (đỉnh)
 4. /d/ (d) ví dụ: dog (con chó)
 5. /k/ (k) ví dụ: cat (con mèo)
 6. /g/ (g) ví dụ: goat (con dê)
 7. /f/ (f) ví dụ: fish (con cá)
 8. /v/ (v) ví dụ: van (xe tải)
 9. /s/ (s) ví dụ: sun (mặt trời)
 10. /z/ (z) ví dụ: zoo (sở thú)
 11. /ʃ/ (sh) ví dụ: shoe (giày)
 12. /ʒ/ (zh) ví dụ: television (ti vi)
 13. /h/ (h) ví dụ: hat (cái mũ)
 14. /m/ (m) ví dụ: man (người đàn ông)
 15. /n/ (n) ví dụ: nose (mũi)
 16. /ŋ/ (ng) ví dụ: king (vua)
 17. /l/ (l) ví dụ: love (tình yêu)
 18. /r/ (r) ví dụ: road (đường)
 19. /j/ (y) ví dụ: yellow (màu vàng)
 20. /w/ (w) ví dụ: water (nước)
 21. /θ/ (th) ví dụ: think (nghĩ)

Các phụ âm kép bao gồm:

 1. /ʧ/ (ch) ví dụ: cheese (phô mai)
 2. /ʤ/ (j) ví dụ: job (công việc)
 3. /ŋk/ (ng) ví dụ: ring (nhẫn)

Một số lưu ý cho người mới bắt đầu học tiếng Anh

Một số lưu ý cho người mới bắt đầu học tiếng Anh

Nếu bạn mới bắt đầu học bảng chữ cái tiếng Anh, có thể cần lưu ý những điều sau đây:

 • Hãy học theo trình tự từ A đến Z: Bắt đầu học từ chữ A đến chữ Z sẽ giúp bạn nắm vững bảng chữ cái theo trình tự và không bỏ sót bất kỳ chữ cái nào.
 • Tập trung vào phát âm đúng: Để có thể giao tiếp tiếng Anh tốt, việc phát âm đúng là rất quan trọng. Hãy tập trung vào cách phát âm của từng chữ cái để có thể đọc và phát âm tiếng Anh đúng.
 • Sử dụng nguồn tài liệu đáng tin cậy: Để học bảng chữ cái tiếng Anh hiệu quả, hãy sử dụng các nguồn tài liệu đáng tin cậy như sách giáo khoa, ứng dụng học tiếng Anh, hoặc trang web uy tín.
 • Luyện tập thường xuyên: Luyện tập là chìa khóa để nâng cao kỹ năng phát âm và giao tiếp tiếng Anh. Hãy luyện tập phát âm các từ và câu thường dùng trong cuộc sống để cải thiện kỹ năng của mình.
 • Học từ mới liên quan đến chữ cái: Học các từ mới có liên quan đến chữ cái sẽ giúp bạn nhớ chữ cái một cách dễ dàng hơn. Hãy tìm các từ bắt đầu bằng các chữ cái trong bảng chữ cái và học cách phát âm chúng.

Với sự giúp đỡ của Heenglish.com, bạn có thể tự tin phát âm các từ tiếng Anh một cách chính xác dựa trên bảng chữ cái tiếng anh. Hãy theo dõi ngay hôm nay để bắt đầu hành trình học tiếng Anh của bạn.

World Clock