Category Archives: Lớp 7

Cùng tìm hiểu những từ vựng tiếng Anh về bệnh viện phổ biến hiện nay 

Nếu bạn theo ngành y thì sở hữu những từ vựng tiếng Anh về bệnh

Cấu trúc Find + Adj/ Noun/ It. Phân biệt Find và các từ liên quan

Cấu trúc Find + Adj/ Noun/ It. Phân biệt Find và các từ liên quanCấu

Cấu trúc Used to và 3 công thức thông dụng thường gặp nhất

Used to là là cấu trúc để chỉ một thói quen trong quá khứ. Đây

World Clock