Category Archives: Lớp 8

Cùng tìm hiểu những từ vựng tiếng Anh về bệnh viện phổ biến hiện nay 

Nếu bạn theo ngành y thì sở hữu những từ vựng tiếng Anh về bệnh

Cấu Trúc Would you mind/ Do you mind – Công Thức, Ví Dụ Và Bài Tập

Cấu trúc yêu cầu lịch sự Would you mind/ Do you mind và cách trả

Các loại câu so sánh – Toàn bộ cấu trúc, cách dùng và bài tập ứng dụng có đáp án chi tiết

Câu so sánh trong tiếng Anh là một phần ngữ pháp rất phổ biến và

Cấu Trúc Enough To – Công Thức, Cách Dùng Và Bài Tập có đáp án

Tổng hợp lý thuyết về cấu trúc Enough to. Cách chuyển đổi sang cấu trúc

World Clock