101 Câu Nói Buồn Tiếng Anh Thông Dụng

101 Câu Nói Buồn Tiếng Anh Thông Dụng

Để giúp người đọc có thể thể hiện được cảm xúc buồn anhg tiếng Anh trong các tình huống khác nhau, bài viết này Heenglish chúng em sẽ giới thiệu một số câu nói buồn tiếng Anh thông dụng và hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. 

Việc thể hiện cảm xúc buồn là rất quan trọng vì nó giúp giải tỏa stress và cải thiện tâm trạng, đồng thời giúp cho người khác hiểu được những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta.

Tổng hợp các câu nói buồn tiếng Anh ý nghĩa và sâu sắc

Tình cảm buồn là một phần thiết yếu trong cuộc sống, bởi vì chúng ta không thể luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ. Khi đối diện với cảm xúc buồn, thường rất khó để giữ cho anh thân bình tĩnh và tự tin.

Tổng hợp các câu nói buồn tiếng Anh ý nghĩa và sâu sắc

Tuy nhiên, việc chia sẻ tình cảm buồn có thể giúp giải tỏa sự áp lực và tìm ra những giải pháp để vượt qua khó khăn. Điều quan trọng là chúng ta phải học cách thể hiện cảm xúc một cách tỉnh táo và hợp lý.

Câu nói buồn về tình yêu trong tiếng Anh

A. Heartbroken quotes – Câu nói về tình yêu tan vỡ

“Sometimes, the person you love the most, can hurt you the most.”

Đôi khi, người anh yêu nhất cũng là người làm tổn thương anh nhiều nhất.

“It hurts to breathe because every breath I take proves I can’t live without you.”

Đau đớn khi thở vì mỗi hơi thở là chứng minh rằng em không thể sống thiếu anh.

“The worst feeling is not being lonely, it’s being forgotten by someone you could never forget.”

Cảm giác em tệ nhất không phải là cô đơn, mà là bị quên lãng bởi người mà anh không bao giờ quên được.

“It’s hard to forget someone who gave you so much to remember.”

Khó quên đi người đã cho anh nhiều kỷ niệm để nhớ.

“I wish I could go back to the day I met you and just walk away.”

Em ước gì có thể quay trở lại ngày em gặp anh và chỉ việc đi thật xa đi.

Câu nói buồn về tình yêu trong tiếng Anh

“The moment when you burst into tears in your room and you realize no one knows how unhappy you are.”

Lúc anh rơi nước mắt trong phòng của mình và nhận ra rằng không ai biết được anh đang bất hạnh đến như thế nào.

“You can close your eyes to things you don’t want to see, but you can’t close your heart to things you don’t want to feel.”

Em có thể nhắm mắt lại trước những điều anh không muốn nhìn thấy, nhưng anh không thể đóng cửa trái tim lại trước những điều em không muốn cảm nhận.

“It’s better to have loved and lost than to have never loved at all.”

Tốt hơn là từng yêu và mất đi, còn hơn là chưa bao giờ yêu.

“I gave you my heart, and you broke it into pieces.”

Em đã đưa trái tim của em cho anh , và anh đã vỡ nát nó thành từng mảnh.

“Sometimes, all you can do is lie in bed, and hope to fall asleep before you fall apart.”

Đôi khi, anh chỉ có thể nằm trên giường và hy vọng mình ngủ trước khi tan vỡ hoàn toàn.

B. Unrequited love quotes – Câu nói về tình yêu đơn phương

“I never knew that love could hurt this much until I fell for someone who doesn’t feel the same way.”

Em chưa bao giờ biết tình yêu có thể đau đớn đến thế cho đến khi em yêu một người không cảm thấy như vậy.

“Sometimes I wish I could turn off my feelings for you, but I know I can’t control my heart.”

Đôi khi em muốn tắt đi tình cảm của mình với anh, nhưng em biết em không thể kiểm soát trái tim mình.

“Loving you from afar is my only option, even though it hurts more than anything else.”

Yêu anh từ xa là sự lựa chọn duy nhất của em, dù nó đau đớn hơn bất cứ điều gì khác.

“I know we can never be together, but that doesn’t stop me from loving you with all my heart.”

Em biết chúng ta không thể bên nhau, nhưng điều đó không ngăn được tình yêu của em dành cho anh.

“I’m in love with someone who will never love me back, and it’s tearing me apart.”

Em yêu một người mà không bao giờ được đáp lại tình cảm, và điều đó đang xé nát tâm hồn em.

Câu nói về tình yêu đơn phương

“It hurts to see you with someone else, but I know I have to accept the fact that you’ll never be mine.”

Đau lòng khi thấy anh bên cạnh người khác, nhưng em biết em phải chấp nhận sự thật rằng anh sẽ không bao giờ thuộc về em.

“I wish you could see how much I love you, but it seems like you’ll never know.”

Em ước anh có thể thấy được tình yêu của em dành cho anh, nhưng có vẻ như anh sẽ không bao giờ biết.

“Sometimes I wonder if I’ll ever find someone who loves me as much as I love you.”

Đôi khi em tự hỏi liệu có bao giờ tìm được ai đó yêu em như em yêu anh.

“Loving you is like holding onto something I can never have, but I can’t stop myself from trying.”

Yêu anh giống như giữ lấy một thứ gì đó mà em không bao giờ có thể sở hữu, nhưng em không thể ngừng cố gắng.

“My heart aches every time I see you, knowing that I can never have you.”

Trái tim em đau đớn mỗi khi nhìn thấy anh, biết rằng em không bao giờ có thể có được anh.

C. Missing someone quotes – Câu nói về nỗi nhớ

“Missing you comes in waves, and tonight I’m drowning.”

Nhớ em tràn về như một cơn sóng, đêm nay em chìm trong biển đại dương của nỗi nhớ.

“Distance means so little when someone means so much.”

Khoảng cách không quan trọng khi ai đó quan trọng với anh.

“I miss the way you looked at me like I was everything to you.”

Em nhớ cách em nhìn vào em như em là tất cả đối với em.

“I wonder if you miss me as much as I miss you.”

Em tự hỏi liệu em có nhớ em nhiều như em nhớ em không.

“You left, and my heart is a ceaseless sermon of loneliness.”

Em đã ra đi, và trái tim em trở thành một bài thuyết giảng vô tận về cô đơn.

“I miss your smile, your voice, your touch, your everything.”

Em nhớ nụ cười, giọng nói, sự chạm vào và tất cả những điều về em.

“The worst part of missing you is not knowing if you miss me too.”

Phần em tệ nhất của việc nhớ em là không biết liệu em có nhớ em không.

“Every song, every picture, every word reminds me of you.”

Mỗi bài hát, mỗi bức ảnh, mỗi từ ngữ đều khiến em nhớ về em.

“I try to tell myself that I’m okay, but I’m not, and I don’t know if I ever will be.”

Em cố gắng tự động an ủi rằng mình ổn, nhưng thực ra em không ổn, và em không biết liệu có bao giờ mình sẽ ổn không.

“Missing you is my hobby, caring for you is my job, making you happy is my duty, and loving you is my life.”

Nhớ em là sở thích của em, quan tâm đến em là công việc của em, khiến em hạnh phúc là nghĩa vụ của em, và yêu em là cuộc sống của em.

Câu nói buồn về anh bè và gia đình anhg tiếng Anh

A. Friendship loss quotes – Câu nói về mất đi tình anh

“The worst feeling in the world is knowing you’ve been used and lied to by a friend.”

Cảm giác em tệ nhất trên thế giới là biết rằng anh đã bị lợi dụng và bị nói dối bởi một người anh.

“I don’t know which is worse, missing someone or pretending not to.”

Em không biết cái nào em tệ hơn, nhớ ai đó hay giả vờ như không nhớ.

“It hurts when you realize you aren’t as important to someone as you thought you were.”

Đau khi anh nhận ra mình không quan trọng với ai như anh từng nghĩ.

“Sometimes the people you’d take a bullet for are the ones behind the trigger.”

Đôi khi những người mà anh sẵn sàng chịu đạn cho là những người đứng sau nòng súng.

“It’s hard to move on when you know you’re still worth fighting for.”

Khó để tiếp tục khi anh biết mình vẫn đáng được chiến đấu cho.

B. Family struggles quotes – Câu nói về nỗi buồn trong gia đình

“Family is supposed to be our safe haven. Very often, it’s the place where we find the deepest heartache.” – Iyanla Vanzant

(“Gia đình được xem như nơi trú ẩn an toàn của chúng ta. Rất nhiều lần, đó lại là nơi chúng ta gặp phải nỗi đau thấu đáo nhất.” – Iyanla Vanzant)

“Family quarrels have a total bitterness unmatched by others.” – Virginia Woolf

(“Những mâu thuẫn trong gia đình có một sự đắng cay tuyệt đối không thể so sánh với những mâu thuẫn khác.” – Virginia Woolf)

“The love of family and the admiration of friends is much more important than wealth and privilege.” – Charles Kuralt

(“Tình yêu của gia đình và sự ngưỡng mộ của anh bè quan trọng hơn nhiều so với sự giàu có và đặc quyền.” – Charles Kuralt)

“In every dispute between parent and child, both cannot be right, but they may be, and usually are, both wrong. It is this situation which gives family life its peculiar hysterical charm.” – Isaac Rosenfeld

(“Trong mỗi cuộc tranh cãi giữa cha mẹ và con cái, không thể cả hai đều đúng, nhưng chúng có thể và thường là đều sai. Đó là tình huống đặc biệt mà làm nên sự lôi cuốn hài hước đặc trưng của cuộc sống gia đình.” – Isaac Rosenfeld)

“The family is one of nature’s masterpieces.” – George Santayana

(“Gia đình là một trong những kiệt tác của tự nhiên.” – George Santayana)

C. Betrayal quotes – Câu nói về sự phản bội

“The worst pain in the world goes beyond the physical. Even further beyond any other emotional pain one can feel. It is the betrayal of a friend.” – Heather Brewer

(Tiếng Việt: “Nỗi đau em tệ nhất trên thế giới vượt xa cả đau đớn thể xác. Nó còn vượt xa cả nỗi đau cảm xúc nào khác. Đó là sự phản bội của một người anh.”)

“Sometimes the person you’d take a bullet for ends up being the one behind the gun.” – Tupac Shakur

(Tiếng Việt: “Đôi khi người mà anh sẵn sàng đưa mạng để bảo vệ lại là người đứng sau nòng súng.”)

“It’s hard to trust somebody when the one person who you completely opened up to is the person who later completely betrayed you.” – Kate Benson

(Tiếng Việt: “Khó để tin tưởng ai đó khi người anh đã từng tin cậy và mở lòng với lại sau đó lại phản bội hoàn toàn anh.”)

“Betrayal can only happen if you love.” – John le Carre

(Tiếng Việt: “Phản bội chỉ có thể xảy ra nếu anh yêu.”)

“The saddest thing about betrayal is that it never comes from your enemies.” – Unknown

(Tiếng Việt: “Điều buồn nhất về sự phản bội là nó không bao giờ đến từ kẻ thù của anh.”)

“When someone betrays you, it is a reflection of their character, not yours.” – Unknown

(Tiếng Việt: “Khi ai đó phản bội anh, đó là phản ánh cho tính cách của họ, chứ không phải của anh.”)

“Betrayal is like a snake, either it will bite you when you least expect it or it will wait patiently for the perfect time to strike.” – Unknown

(Tiếng Việt: “Phản bội giống như một con rắn, nó có thể cắn anh vào lúc anh không ngờ em hoặc đợi một thời điểm hoàn hảo để tấn công.”)

“Betrayal is never easy to handle and there is no right way to accept it.” – Christine Feehan

(Tiếng Việt: “Phản bội không bao giờ dễ xử lý và không có cách nào đúng để chấp nhận nó.”)

“Betrayal is the ultimate deceit, one that can never be taken back.” – Richard B. Delaney

(Tiếng Việt: “Phản bội là sự lừa dối cuối cùng, một điều không bao giờ có thể được lấy lại.”)

Câu nói buồn về cuộc sống

A. Life challenges quotes – Câu nói về thử thách cuộc sống

“The struggle you’re in today is developing the strength you need for tomorrow.” – Unknown

(Những thử thách mà anh đang gặp phải ngày hôm nay đang phát triển sức mạnh cho anh vào ngày mai.)

“In the middle of every difficulty lies opportunity.” – Albert Einstein

(Ở giữa mọi khó khăn đều ẩn chứa cơ hội.)

“When you face difficult times, know that challenges are not sent to destroy you. They’re sent to promote, increase and strengthen you.” – Joel Osteen

(Khi anh đối mặt với những thời điểm khó khăn, hãy biết rằng những thử thách không được gửi để phá hủy anh. Chúng được gửi để thúc đẩy, tăng cường và củng cố anh.)

“Don’t let the fear of the time it will take to accomplish something stand in the way of your doing it. The time will pass anyway; we might just as well put that passing time to the best possible use.” – Earl Nightingale

(Đừng để sợ thời gian cần để hoàn thành một việc làm trở thành rào cản trên con đường của anh. Thời gian sẽ trôi qua dù anh làm gì hay không; chúng ta có thể sử dụng thời gian đó một cách tốt nhất.)

B. Disappointment quotes – Câu nói về sự thất vọng

“Expectation is the root of all heartache.” – William Shakespeare

(Sự mong đợi là nguồn gốc của tất cả những nỗi đau trong tim.)

“I’m disappointed because I thought you were different.” – Unknown

(em thất vọng vì em nghĩ rằng anh khác biệt.)

“Disappointment is a sort of anhkruptcy – the anhkruptcy of a soul that expends too much in hope and expectation.” – Eric Hoffer

(Sự thất vọng là một loại phá sản – phá sản của một linh hồn chi tiêu quá nhiều hy vọng và mong đợi.)

“It’s not the disappointment that kills you, it’s the hope.” – Unknown

(Không phải sự thất vọng giết chết anh, mà là hy vọng.)

C. Loneliness quotes – Câu nói về sự cô đơn

“The greatest thing in the world is to know how to belong to oneself.” – Michel de Montaigne

(Điều tuyệt vời nhất trên thế giới là biết cách thuộc về chính mình)

“The loneliest moment in someone’s life is when they are watching their whole world fall apart, and all they can do is stare blankly.” – F. Scott Fitzgerald

(Giây phút cô đơn nhất trong cuộc đời của ai đó là khi họ đang chứng kiến thế giới của mình đổ vỡ, và tất cả những gì họ có thể làm chỉ là nhìn trống rỗng)

“The worst loneliness is to not be comfortable with yourself.” – Mark Twain

(Cô đơn em tệ nhất là không thoải mái với chính mình)

“The greatest thing in life is to have someone who loves you for who you are, despite all your flaws and mistakes.” – Unknown

(Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời là có người yêu anh vì chính anh, bất chấp tất cả khuyết điểm và lỗi lầm của anh.)

“It’s better to be unhappy alone than unhappy with someone.” – Marilyn Monroe

(Điều tốt hơn là cô đơn không hạnh phúc hơn là có ai đó không hạnh phúc cùng anh.)

“I am lonely, yet not everybody will do. I don’t know why, some people fill the gaps and others emphasize my loneliness.” – Anaïs Nin

(em cô đơn, nhưng không phải ai cũng thể hiện được điều đó. em không biết tại sao, một số người lấp đầy những khoảng trống và những người khác nhấn mạnh sự cô đơn của em.)

“The greatest fear in the world is of the opinions of others. And the moment you are unafraid of the crowd, you are no longer a sheep, you become a lion. A great roar arises in your heart, the roar of freedom.” – Osho

(Nỗi sợ lớn nhất trên thế giới là sự đánh giá của người khác. Và lúc anh không sợ đám đông nữa, anh không còn là một con cừu, anh trở thành một con sư tử. Một tiếng gầm vang lên trong trái tim anh, tiếng gầm của sự tự do.)

Câu nói buồn về tự trọng và tự kỷ

A. Self-esteem quotes – Câu nói về lòng tự trọng

“Low self-esteem is like driving through life with your hand-break on.” – Maxwell Maltz

( Tự trọng thấp giống như lái xe suốt cuộc đời với phanh tay kéo.)

“Don’t let someone else’s opinion of you become your reality.” – Les Brown

(Đừng để ý kiến của người khác về anh trở thành hiện thực của anh.)

“You are not a mistake. You are not a problem to be solved. But you won’t discover this until you are willing to stop anhging your head against the wall of shaming and caging and fearing yourself.” – Geneen Roth

(anh không phải là một sai lầm. anh không phải là một vấn đề phải giải quyết. Nhưng anh sẽ không khám phá ra điều này cho đến khi anh sẵn lòng ngừng đập đầu mình vào bức tường của sự xấu hổ, sự giam giữ và sợ hãi về chính mình.)

B. Overcoming insecurity quotes – Câu nói về vượt qua sự tự ti

When we give into feelings of insecurity, we are allowing our betrayers to win.” – Daniel Willey

(Khi chúng ta nhượng bộ cho cảm giác không an toàn, chúng ta đang cho kẻ phản bội chiến thắng.)

“Insecurity is an ugly thing, it makes you hate people you don’t even know.” – Unknown

(Sự thiếu tự tin là một điều xấu xa, nó khiến anh ghét những người mà anh thậm chí không biết.)

“Insecurity is not an objective evaluation of one’s ability but an emotional interpretation of one’s worth.” – Unknown

(Sự thiếu tự tin không phải là một đánh giá khách quan về khả năng của một người mà là một giải thích cảm xúc về giá trị của anh thân.)

C. Self-reflection quotes – Câu nói về sự suy ngẫm anh thân

“The hardest challenge is to be yourself in a world where everyone is trying to make you be somebody else.” (Khó khăn nhất là phải là chính mình trong một thế giới mà ai cũng cố gắng biến anh thành ai đó.)

“Knowing yourself is the beginning of all wisdom.” (Tự hiểu mình là khởi đầu của tất cả sự khôn ngoan.)

“You can’t change what’s going on around you until you start changing what’s going on within you.” (anh không thể thay đổi những gì đang xảy ra xung quanh anh cho đến khi anh bắt đầu thay đổi những gì đang xảy ra bên trong anh.)

“The only journey is the journey within.” (Hành trình duy nhất là hành trình bên trong.)

“In order to change the world, you have to get your head together first.” (Để thay đổi thế giới, anh phải trước tiên đưa đầu óc của mình vào chỗ.)

“The greatest discovery of my generation is that a human being can alter his life by altering his attitudes.” (Phát hiện lớn nhất của thế hệ em là một con người có thể thay đổi cuộc sống của mình anhg cách thay đổi thái độ của mình.)

“The unexamined life is not worth living.” (Cuộc sống không được khám phá không đáng sống.)

“It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.” (Không phải vận mệnh kiểm soát số phận của chúng ta mà là chúng ta tự mình kiểm soát.)

“The greatest thing in the world is to know how to belong to oneself.” (Điều quan trọng nhất trên thế giới là biết thuộc về chính mình.)

“You are not a drop in the ocean. You are the entire ocean in a drop.” (anh không phải là một giọt nước trong đại dương. anh chính là toàn bộ đại dương trong một giọt nước.)

Câu nói buồn của những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng

A. Poets’ sorrowful verses – Những câu thơ buồn của các nhà thơ

“The heart asks pleasure first, and then excuse from pain.” – Emily Dickinson (Lòng người khao khát niềm vui, nhưng lại xin đừng gây đau đớn)

“Nothing in the world is more sad than the death of a child. Nothing.” – Lemony Snicket (Không có gì trên thế gian này buồn anhg cái chết của một đứa trẻ)

“I have spread my dreams under your feet. Tread softly because you tread on my dreams.” – W.B. Yeats (em đã trải mộng mơ của mình trước anh chân ngươi. Hãy đi êm đềm bởi vì ngươi đang giẫm lên giấc mơ của em)

“How can I be reasonable? To me our love was everything and you were my whole life. It is not very pleasant to realize that to you it was only an episode.” – W. Somerset Maugham (Làm sao em có thể hợp lý được? Với em, tình yêu của chúng ta là tất cả, còn anh là cả cuộc đời của em. Không vui khi phải nhận ra với anh đó chỉ là một kỷ niệm thoáng qua)

Câu nói buồn của những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng

“When you are sorrowful look again in your heart, and you shall see that in truth you are weeping for that which has been your delight.” – Kahlil Gibran (Khi buồn bã, hãy nhìn lại trong trái tim anh, và anh sẽ thấy rằng thật sự anh đang khóc cho điều đã làm anh hạnh phúc)

“I am not happy; I am not sad. I am just caught in between all the emotions I cannot explain.” – Rupi Kaur (em không hạnh phúc; em không buồn. em chỉ bị vướng vào giữa những cảm xúc mà em không thể giải thích)

“And so we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past.” – F. Scott Fitzgerald (Và vì thế chúng ta tiếp tục chiến đấu, như những chiếc thuyền chống lại dòng nước xoáy, không ngừng bị kéo lại về quá khứ)

“I felt a funeral in my brain, and mourners, to and fro, kept treading, treading, till it seemed that sense was breaking through.” – Emily Dickinson (em cảm thấy như đang đi đến đám tang trong tâm trí mình, và những người tang lễ luân phiên bước đi, bước đi, đến nỗi có vẻ như ý thức đang tan ra)

B. Song lyrics that express sadness – Lời bài hát thể hiện nỗi buồn

“Everybody Hurts” – R.E.M: “Mọi người đều cảm thấy đau khổ”

“My Heart Will Go On” – Celine Dion: “Trái tim em sẽ tiếp tục đi”

“All I Want” – Kodaline: “Tất cả những gì em muốn là em”

“The Sound of Silence” – Simon & Garfunkel: “Âm thanh của sự im lặng”

“Hello” – Adele: “Xin chào, đó là em”

“Hallelujah” – Jeff Buckley: “Hallelujah, ôi tình yêu”

“Fix You” – Coldplay: “em sẽ hàn gắn giúp em”

“Tears in Heaven” – Eric Clapton: “Nước mắt trong thiên đường”

“Stay With Me” – Sam Smith: “Ở lại với em”

“Someone Like You” – Adele: “Một ai đó giống em”

Việc chia sẻ cảm xúc buồn rất quan trọng để giúp giảm bớt căng thẳng và lo lắng trong cuộc sống, đồng thời cũng giúp tìm ra những giải pháp để vượt qua khó khăn. Việc giữ nỗi buồn cho riêng mình có thể gây ra sự tổn thương tâm lý và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chia sẻ cảm xúc buồn cũng giúp tìm kiếm sự đồng cảm và hỗ trợ từ người khác. Đôi khi, chỉ cần người khác lắng nghe và hiểu được nỗi buồn của chúng ta đã đủ để giúp chúng ta cảm thấy tốt hơn.

Tuy nhiên, khi chia sẻ cảm xúc buồn, chúng ta cần lựa chọn đúng người và thời điểm phù hợp để tránh gây phiền toái hay tác động xấu đến người khác. Ngoài ra, cần tìm cách giải tỏa cảm xúc và học cách đối mặt với nỗi buồn một cách tích cực, chẳng hạn như tập thể dục, học hỏi kinh nghiệm từ người khác, hoặc tìm các hoạt động giải trí để xả stress.

Heenglish đã giới thiệu đến anh những câu nói buồn tiếng Anh và hy vọng rằng bài viết này có thể giúp anh thể hiện tốt hơn cảm xúc của mình. Chúng em khuyến khích anh tìm kiếm sự đồng cảm và hỗ trợ khi cần thiết và gợi ý cho anh cách giải tỏa cảm xúc và học cách đối mặt với nỗi buồn. Cảm ơn anh đã quan tâm đến bài viết của chúng em!

World Clock