101 Câu Nói Hay Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh Ý Nghĩa

101 Câu Nói Hay Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh Ý Nghĩa

Tích lũy các câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích trong cuộc sống. Những câu danh ngôn này giúp bạn định hướng phương châm sống đúng đắn về lẽ sống và cách hoà nhập trong gia đình.

Hãy cùng Heenglish khám phá những câu nói ấn tượng về gia đình tiếng Anh thông qua bài viết dưới đây nhé!

1. Top những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh phổ biến nhất

Heenglish gửi đến bạn Top những câu châm ngôn tiếng Anh hay nhất về gia đình có ý nghĩa sâu sắc dưới đây:

Family is not an important thing. It’s everything. – Michael J. Fox

Nghĩa: Gia đình không chỉ là một thứ quan trọng, nó là tất cả.

Blood makes you related, loyalty makes you family. – Unknown

Nghĩa: Máu mủ quyết định họ hàng, lòng trung thành tạo nên gia đình.

In family life, love is the oil that eases friction, the cement that binds closer together, and the music that brings harmony. – Friedrich Nietzsche

Nghĩa: Trong đời sống gia đình, tình yêu là dầu giúp giảm ma sát, là xi măng giúp gắn kết chặt chẽ và là âm nhạc đem lại hòa hợp.

The love of a family is life’s greatest blessing. – Unknown

Nghĩa: Tình yêu của gia đình là phước lành lớn nhất trong cuộc sống.

Family is where life begins and love never ends. – Unknown

Nghĩa: Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.

The most important thing a father can do for his children is to love their mother. – Theodore Hesburgh

Nghĩa: Điều quan trọng nhất một người cha có thể làm cho con cái là yêu thương người mẹ của chúng.

Top những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh phổ biến nhất

Home is where the heart is. – Pliny the Elder

Nghĩa: Ngôi nhà là nơi trái tim thuộc về.

A happy family is but an earlier heaven. – George Bernard Shaw

Nghĩa: Một gia đình hạnh phúc không khác gì một thiên đường sớm hơn.

Family means no one gets left behind or forgotten. – David Ogden Stiers

Nghĩa: Gia đình có nghĩa là không ai bị bỏ lại phía sau hay bị lãng quên.

Other things may change us, but we start and end with the family. – Anthony Brandt

Nghĩa: Những thứ khác có thể thay đổi chúng ta, nhưng chúng ta bắt đầu và kết thúc với gia đình.

The bond that links your true family is not one of blood, but of respect and joy in each other’s life. – Richard Bach

Nghĩa: Sợi dây liên kết gia đình thực sự không phải là máu mủ, mà là sự tôn trọng và niềm vui trong cuộc sống của nhau.

Family is a life jacket in the stormy sea of life. – J.K. Rowling

Nghĩa: Gia đình giống như một chiếc áo phao giữa biển cả cuộc đời đầy sóng gió.

Having a place to go is a home. Having someone to love is a family. Having both is a blessing. – Donna Hedges

Nghĩa: Có nơi để về là một ngôi nhà, có người để yêu là một gia đình, có cả hai là một phước lành.

Families are like branches on a tree. We grow in different directions, yet our roots remain as one. – Unknown

Nghĩa: Gia đình giống như những cành cây trên một cây. Chúng ta phát triển theo những hướng khác nhau, nhưng rễ của chúng ta vẫn luôn là một.

A family doesn’t need to be perfect, it just needs to be united. – Unknown

Nghĩa: Một gia đình không cần phải hoàn hảo, nó chỉ cần đoàn kết.

Family is not defined by our genes, it is built and maintained through love. – Unknown

Nghĩa: Gia đình không được xác định bởi gen của chúng ta, mà được xây dựng và duy trì qua tình yêu.

The family is the first essential cell of human society. – Pope John XXIII

Nghĩa: Gia đình là tế bào cơ bản đầu tiên của xã hội loài người.

The memories we make with our family is everything. – Candace Cameron Bure

Nghĩa: Những ký ức chúng ta tạo ra cùng gia đình là tất cả.

Family is the compass that guides us. They are the inspiration to reach great heights, and our comfort when we occasionally falter. – Brad Henry

Nghĩa: Gia đình là chiếc la bàn dẫn dắt chúng ta. Họ là nguồn cảm hứng giúp chúng ta đạt được những đỉnh cao và là nơi an ủi khi chúng ta đôi khi chùn bước.

2. Những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh của các người nổi tiếng

Những câu nói về tình cảm gia đình bằng tiếng Anh được nhiều người chia sẻ:

To us, family means putting your arms around each other and being there. – Barbara Bush

Nghĩa: Đối với chúng tôi, gia đình có nghĩa là ôm lấy nhau và luôn sẵn sàng ở bên.

The most important thing in the world is family and love. – John Wooden

Nghĩa: Điều quan trọng nhất trên thế giới là gia đình và tình yêu.

You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to them. – Desmond Tutu

Nghĩa: Bạn không chọn gia đình của mình. Họ là món quà của Chúa dành cho bạn, và bạn cũng là món quà dành cho họ.

A man should never neglect his family for business. – Walt Disney

Nghĩa: Người đàn ông không bao giờ được phép bỏ mặc gia đình vì công việc.

Family and friendships are two of the greatest facilitators of happiness. – John C. Maxwell

Nghĩa: Gia đình và tình bạn là hai yếu tố quan trọng nhất giúp con người hạnh phúc.

Những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh của các người nổi tiếng

The family is one of nature’s masterpieces. – George Santayana

Nghĩa: Gia đình là một trong những kiệt tác của tự nhiên.

Family is the most important thing in the world. – Princess Diana

Nghĩa: Gia đình là điều quan trọng nhất trên thế giới.

The strength of a family, like the strength of an army, is in its loyalty to each other. – Mario Puzo

Nghĩa: Sức mạnh của một gia đình, giống như sức mạnh của một quân đội, nằm ở lòng trung thành của mỗi thành viên với nhau.

3. Đoạn văn về gia đình bằng tiếng Anh tham khảo

Đoạn 1

Tiếng Anh: Family is the foundation upon which our lives are built. It is a sanctuary where we find unconditional love, support, and acceptance. Our family teaches us the values and morals that shape our character and guide us through life.

They are our first teachers, and they help us navigate the world with confidence and grace. In a family, we learn the importance of trust, loyalty, and honesty, which are essential to maintaining strong relationships.

Đoạn văn về gia đình bằng tiếng Anh tham khảo

Tiếng Việt: Gia đình là nền tảng mà cuộc sống của chúng ta được xây dựng. Nó là nơi bình yên nơi chúng ta tìm thấy tình yêu không điều kiện, sự hỗ trợ và sự chấp nhận. Gia đình dạy chúng ta những giá trị và đạo lý giúp hình thành tính cách và chỉ đạo chúng ta trong cuộc sống.

Họ là những người thầy đầu tiên của chúng ta, giúp chúng ta tự tin và duyên dáng đối mặt với thế giới. Trong gia đình, chúng ta học được tầm quan trọng của lòng trung thành, lòng tin và sự thành thật, những yếu tố quan trọng để duy trì mối quan hệ chặt chẽ.

Đoạn 2

Tiếng Anh: In a family, we are nurtured and cared for, giving us the strength to face life’s challenges and pursue our dreams. Our family is a constant source of encouragement, always believing in us and our potential.

They celebrate our successes and offer comfort during our failures, reminding us that we are never alone. The bond we share with our family is unbreakable and only grows stronger over time.

Tiếng Việt: Trong gia đình, chúng ta được nuôi dưỡng và chăm sóc, giúp chúng ta có sức mạnh để đối mặt với những thử thách của cuộc sống và theo đuổi ước mơ của mình. Gia đình là nguồn động viên không ngừng, luôn tin tưởng vào chúng ta và tiềm năng của chúng ta.

Họ chúc mừng thành công của chúng ta và an ủi khi chúng ta thất bại, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không bao giờ cô đơn. Mối liên kết chúng ta chia sẻ với gia đình là không thể phá vỡ và chỉ càng mạnh mẽ hơn theo thời gian.

Đoạn 3

Tiếng Anh: In a family, we learn the importance of values, traditions, and culture, which shape our identity and give us a sense of purpose. Our family teaches us the meaning of compassion, kindness, and empathy, as we witness the power of love and understanding in action.

As we grow and change, our family remains the constant source of support and inspiration that helps us become the best version of ourselves.

Tiếng Việt: Trong gia đình, chúng ta học được tầm quan trọng của giá trị, truyền thống và văn hóa, những điều này giúp hình thành bản sắc của chúng ta và mang lại cho chúng ta mục đích sống.

Gia đình dạy chúng ta ý nghĩa của lòng từ bi, sự tốt bụng và sự đồng cảm, khi chúng ta chứng kiến sức mạnh của tình yêu và sự hiểu biết trong hành động. Khi chúng ta lớn lên và thay đổi, gia đình vẫn luôn là nguồn hỗ trợ và truyền cảm hứng không thay đổi, giúp chúng ta trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Làm thế nào để sử dụng những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh trong giao tiếp?

Trả lời: Bạn có thể sử dụng những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày, chia sẻ trên mạng xã hội, hoặc khi viết thư tay cho người thân. Chúng giúp bày tỏ tình cảm và suy nghĩ của bạn về gia đình một cách chân thành và sâu sắc.

Tại sao nên học những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh?

Trả lời: Học những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh giúp bạn nâng cao khả năng giao tiếp, mở rộng vốn từ vựng và cải thiện kỹ năng viết lách. Ngoài ra, chúng cũng giúp bạn thể hiện tình cảm và quan điểm của mình về gia đình một cách rõ ràng và sâu sắc hơn.

Những câu nói về gia đình bằng tiếng Anh là bài học quý báu mà chúng ta nên tiếp thu và ghi nhớ. Đây là những lời lẽ giản dị giúp ta thấu hiểu giá trị sâu xa của gia đình – nơi mang lại cho chúng ta cuộc sống và hạnh phúc chung quanh.

Heenglish.com thường cung cấp cho bạn những kiến thức phong phú liên quan đến cuộc sống: những câu nói tiếng Anh về gia đình, tình bạn, tình yêu… để tạo ra những suy ngẫm, trăn trở và niềm vui nho nhỏ trong đời sống của chúng ta.

Ghé thăm trang web mỗi ngày để cập nhật kiến thức bạn nhé!