Cách dùng cấu trúc Either or và Neither nor: Phân biệt chi tiết nhất!

Cách dùng cấu trúc Either or Phân biệt với cấu trúc Neither nor chi tiết nhất!

Cấu trúc Either or và Neither nor là hai cấu trúc quan trọng trong tiếng Anh. Tuy nhiên, nhiều người học tiếng Anh có thể gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa hai cấu trúc này và sử dụng chúng một cách chính xác. 

Trong bài viết này, Heenglish sẽ tìm hiểu về cách sử dụng cấu trúc Either or và phân biệt nó với cấu trúc Neither nor, để giúp bạn hiểu rõ hơn và sử dụng chúng một cách chính xác trong giao tiếp tiếng Anh!

Ý nghĩa cấu trúc Either or trong tiếng Anh

Ý nghĩa cấu trúc Either or trong tiếng Anh

Cấu trúc “Either…or” mang nghĩa là “Hoặc…hoặc…”. Dùng diễn tả hai sự vật/sự việc được nhắc đến đều có khả năng xảy ra. Cấu trúc này thường được sử dùng với ý nghĩa khẳng định.

Cách dùng và vị trí của Either or trong câu

Either đứng một mình

Cấu trúc: Either + S (singular)

Ví dụ:

 • Either shirt is mine. (Một trong hai chiếc áo là của tôi.)
 • You may use either pen. (Bạn có thể dùng một trong hai cái bút.)

“either” cũng có thể được sử dụng cuối câu phủ định để chỉ sự đồng tình với sự phủ định mà người nói trước đó đề cập đến. 

Ví dụ:

 • I don’t like coffee, and she doesn’t either. (Tôi không thích cà phê, và cô ấy cũng không.)
 • Trong câu này, “either” được sử dụng để đồng tình với sự phủ định “don’t” được đưa ra trước đó, và chỉ ra rằng người nói thứ hai cũng không thích cà phê.

Either of

Cấu trúc: Either of + S (plural)

Được sử dụng để chỉ ra hai lựa chọn hoặc phương án khác nhau trong đó một trong số đó là số nhiều (plural), và yêu cầu lựa chọn một trong số đó.

Ví dụ:

 • Either of the twins can help you with the project. (Bất kỳ một trong những sinh đôi nào đều có thể giúp bạn với dự án.)
 • You can borrow either of the cars for the trip. (Bạn có thể mượn bất kỳ chiếc xe nào cho chuyến đi.)

Either…or… đứng giữa câu

Cấu trúc: S + V + either + N1/ O1 + or + N2/ O2

Cấu trúc này diễn tả hai lựa chọn hoặc phương án khác nhau, trong đó người nói sẽ lựa chọn một trong số đó. 

Ví dụ:

 • Either I will take the train to New York or fly there. (Tôi sẽ đi tàu hoặc bay đến New York.)

Trong câu này, “either” được sử dụng để chỉ ra hai lựa chọn khác nhau: đi tàu hoặc bay đến New York. Người nói sẽ lựa chọn một trong số hai phương án này.

 • Either she loves pizza or hates it. (Cô ấy thích pizza hoặc ghét nó.)

Trong câu này, “either” được sử dụng để chỉ ra hai tình huống tương phản: thích pizza hoặc ghét nó.

Either…or… đứng đầu câu

Cấu trúc: Either + N1/ O1 + or + N2/ O2 + V

Ví dụ:

 • Either the blue shirt or the red shirt looks good on you. (Áo sơ mi màu xanh hoặc áo sơ mi màu đỏ đều trông tốt trên bạn.)
 • Either the movie theater or the shopping mall is a good place to go on a date. (Rạp chiếu phim hoặc trung tâm mua sắm đều là một nơi tốt để đi hẹn hò.)

Cấu trúc Neither nor trong tiếng Anh

Cấu trúc Neither nor trong tiếng Anh

Cấu trúc “Neither…nor” có nghĩa là “Không…cũng không…”. Diễn tả hai sự vật/sự việc được nhắc đến đều không có khả năng xảy ra. Cấu trúc này thường được dùng với ý nghĩa phủ định.

Cách dùng và vị trí của Neither nor trong tiếng Anh

 

Vị tríCấu trúcVí dụ
Đầu câuNeither N1 nor N2 + V (chia theo N2)Neither the teacher nor the students were able to solve the difficult math problem. (Cả giáo viên lẫn học sinh đều không thể giải được bài toán toán học khó.)
Giữa câuNeither + Danh từ/Đại từ + Nor + Danh từ/Đại từNeither Tom nor Jane knows how to swim. (Cả Tom lẫn Jane đều không biết bơi.)

 

Mẹo phân biệt cấu trúc Either or và Neither nor

Mẹo phân biệt cấu trúc Either or và Neither nor

Dưới đây là một số mẹo đơn giản để phân biệt hai cấu trúc Either or và Neither nor:

 

Either orNeither nor
Ý nghĩaHoặc cái này … hoặc cái kia …

=> Đưa ra sự lựa chọn giữa 2 khả năng có thể xảy ra.

Cả … và … đều không

=> Đưa ra sự phủ định cho cả hai trường hợp.

Cách dùngDùng với ý nghĩa khẳng địnhDùng với ý nghĩa phủ định
Ví dụEither Khoa or Nam will attend this class.

(Khoa hoặc Nam sẽ tham gia lớp học này.)

Neither Khoa nor Nam will attend this class.

(Cả Khoa và Nam sẽ không tham gia lớp học này.)

 

Lưu ý khi sử dụng cấu trúc Either or và Neither nor

Cấu trúc Either or và Neither nor trong câu đảo ngữ

 

Either orNeither nor
Cấu trúcS1 + V(phủ định) …. S2 + Trợ động từ (phủ định), eitherS­1 + V ­(phủ định) … Neither + Trợ động từ (khẳng định) + S2

= Neither + Trợ động từ + S + V (khẳng định) + nor + V2 (khẳng định)

Ví dụI haven’t decided whether to go to the party or stay at home, either way, I won’t be disappointed. (Tôi chưa quyết định liệu có đi dự tiệc hay ở nhà, dù cho tôi chọn cách nào, tôi cũng không thất vọng.)Hoa didn’t go to the cinema yesterday. Neither did her brother.

= Neither did Hoa go to the cinema yesterday, nor did her brother.

(Hôm qua Hoa cũng không đi xem phim, anh trai cô ấy cũng vậy.)

 

Động từ theo sau Either or và Neither nor

Nếu Neither…nor và Either…or đứng ở vị trí đầu câu, động từ theo sau được chia theo chủ ngữ thứ 2, đứng sau “nor” hoặc “or”.

Ví dụ:

 • Neither John nor Peter is coming to the party. (Không có John hay Peter nào đến tiệc.)

Trong câu này, “neither” và “nor” đứng ở vị trí đầu câu, vì vậy động từ “is” được chia theo chủ ngữ thứ hai, là “Peter”.

Cách chuyển đổi cấu trúc Either or và Neither nor

Neither…nor… = Not either…or…

Ví dụ:

Neither my sister nor my brother can speak French. 

= Not either my sister or my brother can speak French. (Cả em gái và anh trai tôi đều không biết nói tiếng Pháp.)

Bài tập vận dụng cấu trúc Either or và Neither nor có đáp án

Bài tập:

 1. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau:
 1. ________ the red or the blue shirt looks good on you?
 2. ________ the cat nor the dog likes to eat carrots.
 3. ________ the teacher nor the students were happy with the test results.
 4. I don’t like ________ rap music ________ country music.
 5. ________ Mary ________ John will be able to attend the meeting.
 1. Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh sử dụng cấu trúc “neither…nor”.
 1. can’t / John / speak / French / German
 2. not / Tom / Mary / like / neither / nor
 3. doesn’t / eat / either / meat / or / fish
 4. neither / the / blue / nor / the / green / shirt / fit / him
 5. doesn’t / like / neither / jazz / nor / classical / music

Đáp án:

I.

 1. Either
 2. Neither
 3. Neither
 4. either / or
 5. Neither / nor

II.

 1. either…or
 2. Neither…nor
 3. Either…or
 4. Either…or
 5. Neither…nor

Lời kết

 Tóm lại, cấu trúc “Either or” là một công cụ hữu ích trong việc tạo sự lựa chọn và biểu đạt sự phân vân. Việc sử dụng cấu trúc này đòi hỏi phải nắm vững ngữ pháp và hiểu rõ ý nghĩa của từng cấu trúc. 

Hy vọng rằng thông qua bài viết này của Heenglish, bạn đã có thể hiểu thêm về cấu trúc này và sử dụng nó một cách chính xác và hiệu quả trong giao tiếp tiếng Anh.

 

World Clock