Cấu trúc Neither nor và cách dùng trong tiếng anh – Phân biệt với Either or

cau-truc-neither-nor-va-either-or

Cấu trúc Neither nor và cách dùng trong tiếng anh – Phân biệt với cấu trúc Either or

Neither nor và Either or là những cấu trúc ngữ pháp phổ thông và quan trọng trong tiếng anh. Tuy nhiên, không ít người bị nhầm lẫn khi sử dụng hai cấu trúc này. Vì vậy, hôm nay Heenglish sẽ chia sẻ sâu hơn đến các bạn những kiến thức về định nghĩa, cách dùng Neither nor và Either or. Ngoài ra cũng sẽ có những dạng bài tập vận dụng để các bạn thực hành. Cùng tham khảo nhé!

cau-truc-neither-nor-va-either-or

Cấu trúc Neither nor

1. Định nghĩa cấu trúc Neither nor

Cấu trúc Neither…nor được sử dụng để thể hiện ý nghĩa phủ định “không…cũng không”. Nó diễn tả khả năng không xảy ra hoặc không được chọn giữa hai đối tượng/sự việc/sự vật được người nói đề cập đến.

2. Công thức cấu trúc Neither nor

Công thức:

 

Neither N1 nor N2: không … cũng không …/ Cả … và … đều không

 

Ví dụ:

His father likes neither wine nor beer. (Bố của anh ấy không thích rượu cũng không thích bia.)

Neither Tom nor Lily knows how to use this washing machine. (Cả Tom và Lily đều không biết cách sử dụng cái máy giặt này.)

3. Vị trí của cấu trúc Neither nor

neither-nor

+ Neither nor thường được đứng ở vị trí đầu câu.

Lưu ý: Khi sử dụng cấu trúc Neither…nor, động từ được chia theo đối tượng/sự việc/sự vật thứ hai.

 

Neither N1 nor N2 + V (được chia theo N2) 

 

Ví dụ:

Neither Lan or her friends are going to the party tonight. (Cả Lan và các bạn của cô ấy đều không đi tới buổi tiệc tối nay.)

Neither I nor Tom like playing football. (Cả tôi và Tom đầu không thích chơi đá bóng.)

+ Neither nor còn đứng ở vị trí giữa câu để nối hai danh từ hoặc hai đại từ.

 

S + V + Neither N1 nor N2.

 

Ví dụ:

I don’t like neither Literature nor History. (Tôi không thích văn cũng không thích lịch sử.)

My father believed neither I nor my friend. He thought that both were lying. (Bố tôi không tin tôi cũng không tin bạn tôi. Ông ấy nghĩ rằng cả hai chúng tôi đang nói dối.)

 

>>Xem thêm: Cấu trúc Would you like trong tiếng anh 

Cấu trúc Either or

Nếu cấu trúc Neither nor được dùng trong câu phủ định thì cấu trúc Either or lại được sử dụng trong câu khẳng định. Nó diễn tả khả năng có thể xảy ra hoặc sự lựa chọn của một trong hai đối tượng/sự việc/sự vật được người nói nhắc tới.

cau-truc-either-or

1. Công thức cấu trúc Either or

 

Either N1 or N2: hoặc … hoặc

 

Ví dụ:

My little brother wants two buy either a yellow robot or a blue robot. (Em trai của tôi muốn mua hoặc con rô bốt màu vàng hoặc con rô bốt màu xanh.)

Either pink bags or orange ones will be chosen to sell next month. (Mẫu balo hồng hoặc mẫu balo cam sẽ được chọn để bán vào tháng sau.)

2. Vị trí của Either or trong câu

+ Thông thường, Either or sẽ được đứng ở đầu câu.

Lưu ý, lúc này động từ trong câu sẽ chia theo danh từ đi sau “or”.

 

Công thức:

 

Either N1 or N2 + V (được chia theo N2)…: Hoặc … hoặc …

 

Ví dụ:

Either Trang or her little sister is invited to the party tonight. (Hoặc Trang hoặc em gái cô ấy sẽ được mời tới bữa tiệc tối nay.)

+ Either or thường đứng ở giữa câu để nối hai danh từ hoặc hai đại từ.

Công thức:

 

Either + Danh từ/ Đại từ + Or + Danh từ/ Đại từ

 

Ví dụ:

Lenka usually eats bread or rice for breakfast. (Lenka thường ăn bánh mì hoặc cơm cho bữa sáng.)

 

>>Xem thêm: Cấu trúc No sooner

Một số lưu ý khi sử dụng Neither nor và Either or

Có thể thấy, cấu trúc Neither nor và Either or là một trong những ngữ pháp quan trọng trong tiếng anh. Bạn có thể thường xuyên bắt gặp những chủ đề giao tiếp khác nhau xoay quanh hai cấu trúc này. Vì vậy, khi sử dụng chúng ta phải nắm vững để không mắc phải những sai lầm.

 

luu-y-su-dung-neither-nor-và-either-or

Và dưới đây là một số lưu ý về Neither nor và Either or mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn.

1. Động từ theo sau Neither nor và Either or

Khi cả Neither nor và Either or đứng ở vị trí đầu câu thì động từ sẽ chia theo chủ ngữ thứ 2 đứng sau “nor” và “or”.

 

Ví dụ:

Neither Linda nor her best friends like cooking. (Cả Linda và những người bạn thân của cô ấy đều không thích nấu ăn.)

=> Động từ “like” trong câu được chia theo chủ ngữ thứ 2 số nhiều chính là “her best friends”

 

Either I or Mike gets the highest mark in this contest. (Tôi hoặc Mike đạt điểm cao nhất trong kì thi này.)

=> Động từ “get” sẽ được chia theo chủ ngữ thứ 2 số ít chính là “Mike”.

2. Chuyển đổi giữa Neither nor và Either or

Vì cấu trúc Neither nor đã mang nghĩa phủ định, nên không thể thêm “not” vào trong câu. Nhưng chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau để chuyển đổi Neither nor sang Either or là:

 

Neither nor = not either or

 

Ví dụ:

Lenka likes neither white dress nor red dress = Lenka doesn’t like either white dress or red one. (Lenka không thích cái váy trắng cũng không thích cái váy đỏ.)

3. Cấu trúc Neither và Either sử dụng trong câu đảo ngữ.

Công thức:

 

S­1 + V ­(phủ định) … Neither/Nor + Trợ động từ(khẳng định) + S2.
Neither + Trợ động từ + S + V (khẳng định) + nor + V2 (khẳng định).

 

Ví dụ:

Lily didn’t go to the cinema yesterday. Neither did her brother. (Lily không tới rạp chiếu phim vào tối qua. Anh trai cô ấy cũng không.)

Neither did he clean the house nor wash her clothes. (Anh ấy không lau nhà mà cũng không giặt quần áo.)

4. Khi Neither và Either đứng một mình

Ngoài đi theo cặp thì Neither và Either còn có thể đứng một mình. Cùng tìm hiểu xem nhé!

+ Neither đứng một mình:

Khi không có “nor” theo sau, Neither vẫn mang nghĩa phủ định. Không đối tượng hay sự vật nào trong hai chủ thể được nhắc tới.

Tiếp đó, danh từ hoặc đại từ trong câu phải ở dạng số ít. Động từ trong câu phải chia theo chủ ngữ.

 

Ví dụ:

Neither my brother could come to pick me up after school. (Cả 2 anh trai đều không thể tới đón tôi sau giờ học.)

Neither dress fits me. (Cả 2 chiếc váy đều không vừa với tôi.)

+ Either đứng một mình:

Dù đứng một mình, Either vẫn mang nghĩa khẳng định. Trường hợp này chỉ một người, một vật trong số những người hay vật được nhắc đến.

Tiếp đó, danh từ hoặc đại từ sau Either được sử dụng ở dạng số ít. Động từ chia theo chủ ngữ.

 

Ví dụ:

Either coat is yours. (Một trong số những áo khoác là của bạn.)

Either person in this group is her daughter. (Một trong số những người ở nhóm kia là con gái cô ấy.)

Phân biệt cấu trúc Neither nor và Either or

Neither nor và Either or vẫn thường bị nhiều người nhầm lẫn với nhau. Vậy làm sao để phân biệt hai cấu trúc này khác nhau ở điểm nào? Heenglish sẽ giúp các bạn giải đáp.

 

pan-biet-neither-nor-và-either-or

+ Bản chất: Neither nor mang nghĩa phủ định còn Either or mang nghĩa khẳng định

 

+ Về cách sử dụng: Dựa theo bản chất, Neither nor được sử dụng nhằm phủ định cả hai trường hợp rằng “cả 2 đều không có”. Ngược lại với Either or, dùng để đưa ra lựa chọn 1 trong 2 khả năng “hoặc cái này…hoặc cái kia”

 

>>Xem thêm: Cấu trúc Due to trong tiếng anh

Bài tập vận dụng cấu trúc Neither/Either và đáp án

Bài 1: Hãy chọn đáp án đúng nhất

1. She doesn’t like watching TV, …

 

A. either B. too C. neither

 

2. Lenka should prepare for the upcoming exams and … should you

 

A. either B. neither C. so

 

3. She doesn’t go on a picnic this weekend and we don’t, …

 

A. too B. neither C. either

 

4. … Her mother or her father is a doctor.

 

A. Neither B. Either C. Not

 

5. Neither Lenka nor her sister … going to the cinema yesterday

 

A. is B. are C. were

 

6. A: “You don’t do your homework.” – B: “…”

 

A. You do, either. B. You don’t, either. C. Neither don’t you.

 

7. A: “He’s good at drawing.” – B: “…”

 

A. So am I. B. So do I. C. Neither am I.

 

8. A: “I can’t go to the park on weekends.” – B: “…”

 

A. So can I. B. Neither can I. C. I don’t, either.

 

9. A: “My sister likes listening to music so much.” – B: “…”

 

A. So am I. B. I do, too. C. Neither do I.

 

10. A: “They don’t think she told the truth.” B: “…”

 

A. Neither do I. B. So do I C. Me, to

 

Đáp án:

1. A
2. C
3. C
4. B
5. C
6. B
7. A
8. B
9. B
10. A

 

Bài 2: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

 

Her mother believed _______ his husband _______ his friend. She thought that both were lying.
When I go to Manwah restaurant, I will eat _______ beef _______ roast chicken. Both are my favorites.
This is my final offer. You _______ take it _______ leave it.
_______ Lenka _______ Tom will help you with your homework. They are both busy right now.
In this match, you _______ win _______ lose. It depends on you.
You can use _______ this laptop _______ the other one. Someone must fix them first.
My grandfather can _______ read _______ write. He is illiterate.
_______ you return the stuff you had stolen _______ I’ll call the cop.
_______ Linda _______ Mike will write the report. Just ask one of them.
I need _______ your help _______ your compassion. I can perfectly handle my work all alone.

 

Đáp án:

1. Neither … nor
2. Either … or
3. Either … or
4. Neither … nor
5. Either …or
6. Neither … nor
7. Neither … nor
8. Either … or
9. Either … or
10. Neither … nor

 

Tổng Kết.

Trên đây, Heenglish đã chia sẻ đến các bạn những kiến thức cần biết về cấu trúc Neither nor và Either nor trong tiếng anh. Hy vọng các bạn đã nắm rõ và thực hành thật tốt để đạt được kết quả học tập cao.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay khó khăn gì cần Heenglish giải đáp, hãy để lại câu hỏi bên dưới phần bình luận để chúng tôi có thể giải đáp thắc mắc cho bạn sớm nhất. Ngoài ra nếu muốn nhận thêm tài liệu tiếng Anh miễn phí, hãy để lại họ tên, email, số điện thoại để Heenglish có thể gửi tài liệu cho bạn nhé. Hãy theo dõi web thường xuyên để có thể cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích khác. Chúc bạn học tập thật tốt!

 

World Clock