Cấu Trúc Not Until: Định Nghĩa, Cách Dùng & Bài Tập Chi Tiết! 2023

Cấu Trúc Not Until Định Nghĩa, Cách Dùng & Bài Tập Chi Tiết!

Cấu trúc Not until là một trong những cấu trúc câu được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh. Trong bài viết này, Heenglish sẽ tìm hiểu kỹ hơn về định nghĩa, cách dùng và các bài tập liên quan đến cấu trúc này.

Định nghĩa

Định nghĩa (1)

Not until –  là một cụm từ tiếng Anh có nghĩa là không cho đến khi, chỉ khi nào… thì mới, mãi cho đến khi,… Nó được sử dụng để biểu thị rằng một sự việc sẽ không xảy ra cho đến khi một điều kiện nào đó được đáp ứng hoặc cho đến khi một thời điểm cụ thể nào đó đến. 

Cấu trúc Not until trong tiếng Anh

Cấu trúc Not until trong tiếng Anh

Cấu trúc It is/was not until

Cụm từ này mang nghĩa là “mãi cho đến khi”, thường đi kèm với từ, cụm từ, hoặc mệnh đề chỉ thời gian, nhấn mạnh khoảng thời gian hay thời điểm xảy ra sự việc được nhắc đến ở mệnh đề sau.

Công thức: It is/ was not until + time word/ phrase/ clause + that + S + V (chia cùng thì với động từ tobe ở đầu câu)

Ví dụ

 • It wasn’t until the sun went down that we realized we had been at the beach all day. (Mãi cho đến khi mặt trời lặn thì chúng tôi mới nhận ra đã ở bãi biển cả ngày.)
 • It is not until you lose something that you realize how much you take it for granted. (Mãi cho đến khi bạn mất đi một thứ gì đó thì mới nhận ra bạn đã coi nó là điều hiển nhiên.)

Cấu trúc Not until dạng đảo ngữ

Khi sử dụng dạng câu này, chúng ta nên đặt Not until lên đầu câu, giữ nguyên mệnh đề sau until. Mệnh đề chính chuyển sang câu khẳng định và đảo ngữ mệnh đề này bằng cách mượn trợ động từ hoặc đảo động từ to be lên trước.

Công thức: Not until time word/ phrase/ clause + trợ động từ + S + V (nguyên thể)

Ví dụ:

 • Not until the sun sets do the stars come out. (Chỉ khi mặt trời lặn thì sao mới hiện ra.)
 • Not until the guests arrived did we start cooking dinner. (Chỉ khi khách đến thì chúng tôi mới bắt đầu nấu bữa tối.)

Cấu trúc Not until có thể thay thế bằng Only when

Cấu trúc Not until có thể thay thế bằng Only when

Cấu trúc “Not until” và “Only when” là hai cấu trúc khác nhau trong tiếng Anh, nhưng có thể được sử dụng để diễn đạt một ý nghĩa tương tự nhau. 

Only when mang nghĩa là “chỉ đến khi”, nó được dùng để nhấn mạnh mốc thời gian xảy ra sự việc được nhắc đến ở mệnh đề sau.

Công thức: Only when + S + V (chia) + trợ động từ + S + V (nguyên thể)

Ví dụ:

 • Only when you finish your homework can you watch TV. (Chỉ đến khi bạn làm xong bài tập về nhà thì mới được xem TV.)
 • Only when the rain stops will we go for a walk. (Chỉ đến khi mưa dừng lại thì chúng tôi mới đi dạo.)

Các lỗi hay gặp khi sử dụng cấu trúc only when

Khi sử dụng cấu trúc “only when”, có thể gặp một số lỗi thường gặp sau đây và cách khắc phục chúng:

 1. Sử dụng sai thì của động từ trong mệnh đề sau “only when” so với thời gian trong mệnh đề trước.

Ví dụ: Only when she will finish her work can she go to the party. (Sai) --> Only when she finishes her work can she go to the party. (Đúng)

 1. Không đảo ngữ đúng trong câu.

Ví dụ: Only when finish your homework, can you go out. (Sai) --> Only when you finish your homework can you go out. (Đúng)

 1. Sử dụng sai từ loại sau “only when” như sử dụng danh từ thay vì mệnh đề hoặc động từ.

Ví dụ: Only when you finish your homework, studying for the test. (Sai) --> Only when you finish your homework can you study for the test. (Đúng)

 1. Sử dụng không đúng trạng từ hoặc giới từ với “only when”.

Ví dụ: Only when you study hard, you can pass the exam. (Sai) --> Only by studying hard can you pass the exam. (Đúng)

 1. Không đảm bảo rõ ràng điều kiện để câu sau “only when” xảy ra.

Ví dụ: Only when you finish your homework. (Sai) --> Only when you finish your homework can you go out. (Đúng)

Các dạng đảo ngữ với Only

Các dạng đảo ngữ với Only

Có nhiều cấu trúc đảo ngữ khác nhau với từ “only” trong tiếng Anh, tùy thuộc vào vị trí của từ “only” trong câu. Dưới đây là một số ví dụ về các dạng đảo ngữ có từ “only”:

 • Only then: chỉ đến lúc đó
 • Only in this/ that way: chỉ bằng cách này/ đó
 • Only by + Ving/ Noun: chỉ bằng cách
 • Only with + Noun: chỉ với
 • Only in + adv of time/ place: chỉ ở thời gian/ địa điểm
 • Only after + Noun/ clause: chỉ sau khi
 • Only if + Clause: chỉ khi, nếu

Bài tập về cấu trúc Not until

Bài tập

Viết lại câu sau sao cho nghĩa không đổi, sử dụng cấu trúc Not until/ It was not until/ Only when.

 1. She didn’t realize the importance of health __________ she got sick. (Not until)
 2. They couldn’t start the game __________ the rain stopped. (Not until)
 3. It wasn’t until she lost her job __________ she started to consider a career change. (that)
 4. Only when he saw the damage did he realize the severity of the storm. (Only when)
 5. She didn’t become fluent in English __________ she moved to the United States. (It was not until)

Đáp án

 1. Not until she got sick did she realize the importance of health.
 2. Not until the rain stopped could they start the game.
 3. It wasn’t until she lost her job that she started to consider a career change.
 4. Only when he saw the damage did he realize the severity of the storm.
 5. It was not until she moved to the United States did she become fluent in English.

Tổng kết

Như vậy, Heenglish đã giúp bạn tìm hiểu về cấu trúc Not until một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Việc nắm vững và sử dụng đúng cấu trúc Not until trong tiếng anh sẽ giúp chúng ta xây dựng những câu văn đầy đủ, chính xác và truyền đạt ý nghĩa một cách rõ ràng. 

Hi vọng rằng những thông tin và bài tập trên sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng viết và sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo hơn.

World Clock