Cách dùng cấu trúc should trong tiếng Anh chính xác và dễ hiểu nhất

Cách dùng cấu trúc should trong tiếng Anh chính xác và dễ hiểu nhất

Trong tiếng Anh, cấu trúc “should” là một phần quan trọng của ngữ pháp và được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp hàng ngày. Tuy nhiên, để sử dụng cấu trúc này chính xác và dễ hiểu nhất, chúng ta cần nắm rõ cách sử dụng từng dạng của “should” và các trường hợp thích hợp để sử dụng.

Trong bài viết này, Heenglish sẽ tìm hiểu cụ thể về cấu trúc này và các ứng dụng thực tế của nó trong giao tiếp tiếng Anh.

Cấu trúc should tiếng Anh là gì?

Should là trợ động từ, hay chính xác hơn đó là động từ tình thái. Một trong những cách sử dụng phổ biến nhất, “should” có nghĩa là “nên” hoặc “phải”.

Ngoài ra Should là một động từ khuyết thiếu (modal verb), vì vậy:

 • Should luôn giữ nguyên dạng, nghĩa là không thêm “to” ở trước hay các đuôi -s, -ing, -ed
 • Should không đứng một mình để làm động từ chính trong câu, mà phải luôn có động từ khác đi theo sau
 • Should not có thể được viết tắt thành shouldn’t

Cấu trúc should tiếng Anh là gì

Cách dùng cấu trúc should

 • Đưa ra lời khuyên hoặc đưa ra khuyến nghị
 • Nói về nghĩa vụ, nhưng không mang sắc thái mạnh bằng “must”
 • Nói về xác suất và kỳ vọng
 • Nói về điều kiện trong câu điều kiện loại 1 dạng đảo ngữ

Cấu trúc chung: S + should (not) + V

Cấu trúc should have

S + should (not) have + PP

Ví dụ:

 • She should have studied harder for the test. (Cô ấy nên học chăm chỉ hơn cho bài kiểm tra.)
 • He should have apologized for his mistake. (Anh ấy nên xin lỗi vì lỗi của mình.)
 • You shouldn’t have spent so much money on unnecessary things. (Bạn không nên đã tiêu quá nhiều tiền vào những thứ không cần thiết.)
 • He shouldn’t have ignored her advice. (Anh ta không nên đã bỏ qua lời khuyên của cô ấy.)

Cấu trúc should be V-ing

S + should be + V-ing

Cấu trúc này mang hai ý nghĩa chính:

Nói về một hành động có thể đang xảy ra ở thời điểm nói.

Ví dụ:

 • She should be studying right now. (Cô ấy có lẽ đang học bài lúc này.)
 • They should be arriving at the airport by now. (Họ nên đã đến sân bay vào lúc này.)

Ám chỉ chủ ngữ đang không hoàn thành nghĩa vụ của họ hoặc đang hành động không hợp lý.

Ví dụ:

 • He should be paying attention in class instead of texting. (Anh ta nên chú ý học bài thay vì nhắn tin.)
 • You should be working on your project right now, not playing games. (Bạn nên đang làm việc cho dự án của mình bây giờ, chứ không phải chơi game.)

Cấu trúc Should you

Should + S + V

Trong các tình huống trang trọng, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc Should you thay cho “If” trong câu điều kiện.

Ví dụ:

 • Should Hanna wish to cancel her order, please contact me. (Nếu Hanna muốn hủy đơn đặt hàng, xin vui lòng liên hệ với tôi.)
 • Should they invest in the stock market now? (Họ có nên đầu tư vào thị trường chứng khoán bây giờ không?)

Cấu trúc If + should

If + should + something

Cấu trúc này dùng để để chỉ những sự kiện có thể xảy ra một cách tình cờ hoặc ngẫu nhiên.

Ví dụ:

 • If it should rain tomorrow, we’ll have to cancel the picnic. (Nếu trời mưa vào ngày mai, chúng ta sẽ phải hủy chuyến dã ngoại.)
 • If he should arrive late, we can start without him. (Nếu anh ta đến muộn, chúng ta có thể bắt đầu mà không cần anh ta.)

Đảo ngữ câu điều kiện loại 1 dùng Should

Cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 1 dùng “should” thường được sử dụng để biểu thị một điều kiện có thể xảy ra trong tương lai, và sự kết quả có thể xảy ra do điều kiện đó.

Ví dụ:

 • If she should pass the exam, she will be very happy → Should she pass the exam, she will be very happy. (Nếu cô ấy đỗ kỳ thi, thì cô ấy sẽ rất vui.)
 • If you should need any help, don’t hesitate to ask me → Should you need any help, don’t hesitate to ask me. (Nếu bạn cần bất kỳ sự trợ giúp nào, thì đừng ngần ngại hỏi tôi.)

Phân biệt cấu trúc should và ought to

Phân biệt cấu trúc should và ought to

“Should”

“Ought to”

Giống nhauCả hai cấu trúc Should và Ought to đều mang nghĩa là nên làm gì, cần làm gì.
Cấu trúcS + should + V (nguyên mẫu)S + ought to + V (nguyên mẫu)
Cách dùngĐưa ra lời khuyên hoặc đề nghị hoặc nói về một hành động có thể đang xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

You should study more. (Bạn nên học nhiều hơn.)

She should be studying now. (Cô ấy có lẽ đang học bài lúc này.)

Đưa ra lời khuyên, nói về tình huống lý tưởng nhất, nói về việc có khả năng cao là sự thật

You ought to apologize for what you said. (Bạn nên xin lỗi vì những gì bạn nói.)

He ought to be here by now. (Anh ta nên đã đến đây bây giờ.)

Bài tập cấu trúc should

Bài tập

Bài tập1: Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

 1. You __________ eat more vegetables and fruits. They’re good for your health.
 2. should
 3. could
 4. might
 5. must
 6. I ___________ the train if I were you. It’s faster than driving.
 7. should take
 8. would take
 9. could take
 10. might take
 11. If you want to learn a new language, you ___________ practice every day.
 12. should
 13. would
 14. could
 15. might
 16. She ___________ apologize for what she said. It was very rude.
 17. should
 18. would
 19. could
 20. might
 21. He ___________ watch so much TV. It’s not good for his eyes.
 22. shouldn’t
 23. wouldn’t
 24. couldn’t
 25. mightn’t

Bài tập 2: Chọn từ “should” hoặc “ought to” để điền vào chỗ trống trong các câu sau.

 1. We _______ arrive at the airport early to check in for our flight.
 2. You _______ be more careful when you’re driving on icy roads.
 3. He _______ study harder if he wants to pass the exam.
 4. You _______ get some rest if you’re feeling tired.
 5. They _______ have finished the project by now, but they’re still working on it.

Bài tập cấu trúc should

Đáp án

Đáp án bài tập 1

 1. A (should)
 2. A (should take)
 3. A (should)
 4. A (should)
 5. A (shouldn’t)

Đáp án bài tập 2:

 1. should
 2. ought to
 3. should
 4. should
 5. ought to

Lời kết

Tóm lại, cấu trúc “should” là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh và được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp hàng ngày. Bằng cách sử dụng “should” đúng cách, chúng ta có thể diễn tả những lời khuyên, đề nghị, cảnh báo và phản đối một cách chính xác và hiệu quả.

Hy vọng qua bài viết này của Heenglish, bạn có thể nắm vững cấu trúc và cách sử dụng “should” sẽ giúp cho việc sử dụng tiếng Anh của bạn trở nên tự tin và chuyên nghiệp hơn!

World Clock