101 Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Cuộc Sống

101 Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Cuộc Sống

Bạn đang tìm kiếm một status tiếng Anh “ngầu” để chia sẻ tâm tư, suy nghĩ lên mạng xã hội, hay đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống và cần lấy động lực từ những câu nói ý nghĩa?

Bài viết này chính là dành cho bạn. Heenglish đã sưu tầm và tổng hợp những câu nói tiếng anh hay về cuộc sống. Hãy cùng khám phá ngay những câu nói tuyệt vời này!

Tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống

Những câu nói hay bằng tiếng Anh ngắn gọn về cuộc sống

“Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it.” – Charles R. Swindoll (Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với chúng ta và 90% cách chúng ta phản ứng với nó)

“Live for today, plan for tomorrow, party tonight.” (Hãy sống cho ngày hôm nay, lên kế hoạch cho ngày mai và vui chơi trong đêm nay)

“Every moment is a fresh beginning.” – T.S. Eliot (Mỗi khoảnh khắc là một khởi đầu mới)

“Don’t cry because it’s over, smile because it happened.” – Dr. Seuss (Đừng khóc vì nó đã kết thúc, hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra)

Tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống

“Dream big and dare to fail.” – Norman Vaughan (Hãy mơ lớn và không sợ thất bại)

“Change your thoughts and you change your world.” – Norman Vincent Peale (Thay đổi suy nghĩ của bạn và bạn sẽ thay đổi thế giới xung quanh)

“Happiness is not by chance, but by choice.” – Jim Rohn (Hạnh phúc không phải do may mắn mà là do lựa chọn của chính bạn)

“Life is a journey, not a destination.” – Ralph Waldo Emerson (Cuộc sống là một cuộc hành trình, không phải điểm đến)

“Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.” – Winston Churchill (Thành công không phải là điểm dừng cuối cùng, thất bại không phải là điều chết người: Điều quan trọng là can đảm tiếp tục)

“The best revenge is massive success.” – Frank Sinatra (“Sự trả thù tốt nhất là thành công lớn.”)

Một số câu nói tiếng Anh hài hước về cuộc sống

“I’m not lazy, I’m just on energy-saving mode.” (Tôi không lười, tôi chỉ đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng)

“I don’t need a hairstylist. My pillow gives me a new hairstyle every morning.” (Tôi không cần thợ làm tóc. Gối của tôi tạo ra kiểu tóc mới cho tôi mỗi sáng)

“I’m on a seafood diet. I see food and I eat it.” (“Tôi đang ăn kiêng hải sản. Tôi nhìn thấy thức ăn và tôi ăn nó.”)

“If you think nobody cares if you’re alive, try missing a couple of car payments.” (Nếu bạn nghĩ không ai quan tâm bạn có sống hay không, hãy thử bỏ qua một vài lần trả nợ xe hơi)

“Life is like a ten-speed bicycle. Most of us have gears we never use.” – Charles M. Schulz (Cuộc sống giống như một chiếc xe đạp 10 số. Hầu hết chúng ta đều có những số mà chúng ta không bao giờ dùng)

“I didn’t fail the test. I just found 100 ways to do it wrong.” – Benjamin Franklin (Tôi không trượt kỳ thi. Tôi chỉ tìm ra 100 cách làm sai)

“The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it.” – Terry Pratchett (Rắc rối của việc có một tâm trí cởi mở, tất nhiên, là mọi người sẽ cố gắng đưa ý kiến và muốn đặt những điều vào đó)

“I used to play sports. Then I realized you can buy trophies. Now I’m good at everything.” (Tôi đã từng chơi thể thao. Rồi tôi nhận ra bạn có thể mua cúp. Giờ tôi giỏi mọi thứ)

“Why do they call it rush hour when nothing moves?” – Robin Williams (Tại sao họ gọi nó là giờ cao điểm khi mọi thứ đều đứng yên?)

“If at first you don’t succeed, skydiving is not for you.” (Nếu lần đầu tiên bạn không thành công, nhảy dù không phải là thứ dành cho bạn)

Những câu nói tiếng Anh hay nhất về tình yêu

Những câu nói tiếng Anh hay nhất về tình yêu

“Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.” – Aristotle (Tình yêu được tạo nên từ một linh hồn đơn lẻ sống trong hai cơ thể)

“The greatest thing you’ll ever learn is just to love and be loved in return.” – Moulin Rouge (Điều tuyệt vời nhất bạn sẽ học được là yêu và được yêu lại)

“Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it.” – Nicholas Sparks (Tình yêu giống như gió, bạn không thể nhìn thấy nó nhưng bạn có thể cảm nhận được)

“To love and be loved is to feel the sun from both sides.” – David Viscott (Yêu và được yêu là cảm nhận ánh mặt trời từ cả hai phía)

“Love is when the other person’s happiness is more important than your own.” – H. Jackson Brown, Jr. (Tình yêu là khi hạnh phúc của người kia quan trọng hơn hạnh phúc của bản thân)

“Love does not consist in gazing at each other, but in looking outward together in the same direction.” – Antoine de Saint-Exupéry (Tình yêu không phải là ngắm nhìn nhau mà là nhìn về cùng một hướng)

“You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.” – Dr. Seuss (Bạn biết bạn đang yêu khi bạn không thể ngủ được vì thực tế cuối cùng đã tốt hơn giấc mơ của bạn)

“Where there is love, there is life.” – Mahatma Gandhi (Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự sống)

“Love is the flower; you’ve got to let it grow.” – John Lennon (Tình yêu là bông hoa; bạn phải để nó phát triển)

“Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.” – Lao Tzu (Được yêu thương sâu sắc bởi ai đó sẽ cho bạn sức mạnh, trong khi yêu thương ai đó sâu sắc sẽ cho bạn can đảm)

Những câu nói bằng tiếng Anh hay nhất về tình bạn

“A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.” – Walter Winchell (Bạn thực sự là người đi vào khi phần còn lại của thế giới bước ra)

“Friendship is the only cement that will ever hold the world together.” – Woodrow Wilson (Tình bạn là loại gắn kết duy nhất giúp thế giới này đứng vững)

“True friendship comes when the silence between two people is comfortable.” – David Tyson (Tình bạn chân thành xuất hiện khi sự im lặng giữa hai người trở nên thoải mái)

“Friends are the family you choose.” – Jess C. Scott (Bạn bè là gia đình mà bạn tự chọn)

“A friend is someone who knows all about you and still loves you.” – Elbert Hubbard (Một người bạn là người biết mọi điều về bạn và vẫn yêu mến bạn)

“The only way to have a friend is to be one.” – Ralph Waldo Emerson (Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn)

“True friends are like diamonds — bright, beautiful, valuable, and always in style.” – Nicole Richie (Bạn thân như những viên kim cương — sáng, đẹp, quý giá và luôn hợp thời trang)

“A true friend never gets in your way unless you happen to be going down.” – Arnold H. Glasow (Một người bạn thực sự không bao giờ cản đường bạn, trừ khi bạn đang đi xuống)

“In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.” – Martin Luther King, Jr. (Cuối cùng, chúng ta sẽ không nhớ những lời nói của kẻ thù, mà là sự im lặng của bạn bè)

“The greatest gift of life is friendship, and I have received it.” – Hubert H. Humphrey (Món quà vĩ đại nhất của cuộc sống là tình bạn, và tôi đã nhận được nó)

Những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng

“Believe you can and you’re halfway there.” – Theodore Roosevelt (Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đi được nửa đường)

“The only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích công việc bạn đang làm)

“Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.” – Winston Churchill (Thành công không phải là điểm cuối, thất bại không phải là chết: Điều quan trọng là can đảm để tiếp tục)

“Your life does not get better by chance, it gets better by change.” – Jim Rohn (Cuộc sống của bạn không tốt lên vì may mắn, mà tốt lên vì sự thay đổi)

“You miss 100% of the shots you don’t take.” – Wayne Gretzky (Bạn bỏ lỡ 100% cơ hội mà bạn không nắm bắt)

“The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.” – Chinese Proverb (Thời điểm tốt nhất để trồng cây là 20 năm trước. Thời điểm tốt nhì là bây giờ)

“The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.” – Franklin D. Roosevelt (Giới hạn duy nhất của sự hiện thực hóa ngày mai sẽ là những nghi ngờ của hôm nay)

“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.” – Confucius (Không quan trọng bạn đi chậm như thế nào miễn là bạn không dừng lại)

“In order to succeed, we must first believe that we can.” – Nikos Kazantzakis (Để thành công, trước hết chúng ta phải tin rằng chúng ta có thể)

“The biggest risk is not taking any risk. In a world that’s changing quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks.” – Mark Zuckerberg (Rủi ro lớn nhất là không chấp nhận rủi ro. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, chiến lược duy nhất chắc chắn sẽ thất bại là không chịu rủi ro)

Những câu nói tiếng Anh hay của người nổi tiếng

“Keep your face always toward the sunshine—and shadows will fall behind you.” – Walt Whitman (Hãy luôn hướng về phía ánh sáng mặt trời — và bóng tối sẽ lùi sau bạn)

“I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.” – Maya Angelou

(Tôi đã học được rằng, con người sẽ quên những gì bạn nói, sẽ quên những gì bạn làm, nhưng họ sẽ không bao giờ quên cảm giác bạn đã gây ra cho họ)

“In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.” – Robert Frost (Tôi có thể tổng kết lại mọi điều mình đã học về cuộc sống bằng ba từ: cuộc sống tiếp tục)

“To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.” – Ralph Waldo Emerson

(Để trở thành chính mình trong một thế giới luôn cố gắng biến bạn thành người khác là thành tựu lớn nhất)

“You only live once, but if you do it right, once is enough.” – Mae West (Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn sống đúng cách, một lần là đủ)

“Life is what happens when you’re busy making other plans.” – John Lennon (Cuộc sống là những gì xảy ra khi bạn đang bận rộn với những kế hoạch khác)

“Don’t let yesterday take up too much of today.” – Will Rogers (Đừng để ngày hôm qua chiếm quá nhiều thời gian của ngày hôm nay)

“The only way to achieve the impossible is to believe it is possible.” – Charles Kingsleigh (Cách duy nhất để đạt được điều không thể là tin rằng nó là điều có thể)

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” – Eleanor Roosevelt (Tương lai thuộc về những người tin vào vẻ đẹp của ước mơ của họ)

“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” – Nelson Mandela (Vinh quang lớn nhất trong cuộc sống không phải là không bao giờ gục ngã, mà là đứng dậy sau mỗi lần chúng ta ngã)

Những câu nói hay bằng tiếng Anh thay đổi suy nghĩ bạn

Những câu nói hay bằng tiếng Anh thay đổi suy nghĩ bạn

“The only thing standing between you and your goal is the story you keep telling yourself as to why you can’t achieve it.” – Jordan Belfort

(Điều duy nhất đứng giữa bạn và mục tiêu của bạn là câu chuyện bạn tự kể cho mình về lý do tại sao bạn không thể đạt được nó)

“Whether you think you can or you think you can’t, you’re right.” – Henry Ford (Dù bạn nghĩ rằng bạn có thể hay không thể, bạn đều đúng)

“The mind is everything. What you think, you become.” – Buddha (Tâm trí là tất cả. Những gì bạn nghĩ, bạn trở thành)

“The only limit to your impact is your imagination and commitment.” – Tony Robbins (Giới hạn duy nhất của ảnh hưởng của bạn là sự tưởng tượng và cam kết của bạn)

“You are never too old to set another goal or to dream a new dream.” – C.S. Lewis (Bạn không bao giờ quá tuổi để đặt mục tiêu mới hay mơ ước giấc mơ mới)

“Your life does not get better by chance, it gets better by change.” – Jim Rohn (Cuộc sống của bạn không tốt lên vì may mắn, mà tốt lên vì sự thay đổi)

“Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions.” – Dalai Lama (Hạnh phúc không phải là thứ đã sẵn sàng. Nó đến từ những hành động của chính bạn)

“You can’t cross the sea merely by standing and staring at the water.” – Rabindranath Tagore (Bạn không thể băng qua biển cả chỉ bằng cách đứng và nhìn vào mặt nước)

“Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.” – Albert Schweitzer (Thành công không phải là chìa khóa của hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa của thành công. Nếu bạn yêu thích những gì mình đang làm, bạn sẽ thành công)

“If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.” – Maya Angelou (Nếu bạn không thích điều gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi thái độ của bạn)

Những Câu Thả Thính Bằng Tiếng Anh Cực Thú Vị

“Are you a magician? Because whenever I look at you, everyone else disappears.” (Bạn có phải là một nhà ảo thuật không? Bởi vì bất cứ khi nào tôi nhìn bạn, mọi người khác đều biến mất)

“Can I follow you home? Cause my parents always told me to follow my dreams.” (Tôi có thể đi theo bạn về nhà không? Bởi vì bố mẹ tôi luôn dạy tôi phải theo đuổi ước mơ của mình)

“If you were a vegetable, you’d be a ‘cute-cumber’.” (Nếu bạn là một loại rau, bạn sẽ là ‘cute-cumber’ – dễ thương)

“Do you have a map? I keep getting lost in your eyes.” (Bạn có bản đồ không? Tôi cứ mãi lạc trong đôi mắt của bạn)

“Your hand looks heavy, can I hold it for you?” (Bàn tay của bạn trông nặng quá, tôi có thể giữ cho bạn không?)

“Is your name Google? Because you have everything I’ve been searching for.” (Tên bạn có phải là Google không? Bởi vì bạn có tất cả những thứ tôi đang tìm kiếm)

“Do you have a pencil? Cause I want to erase your past and write our future.” (Bạn có cây bút chì không? Vì tôi muốn xóa đi quá khứ của bạn và viết lại tương lai của chúng ta)

“If you were a fruit, you’d be a fine-apple.” (Nếu bạn là một loại quả, bạn sẽ là một ‘fine-apple’ – đẹp đẽ)

“If I could rearrange the alphabet, I would put U and I together.” (Nếu tôi có thể sắp xếp lại bảng chữ cái, tôi sẽ đặt U và I cạnh nhau – “you” và “I” trong tiếng Anh nghĩa là “bạn” và “tôi”)

“Do you believe in fate? Because I think we were meant to meet.” (“Bạn có tin vào định mệnh không? Bởi vì tôi nghĩ chúng ta gặp nhau là định mệnh.”)

Bài viết này đã tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống. Hi vọng rằng những câu nói này sẽ cung cấp cho bạn động lực để học tập và làm việc hiệu quả hơn. Để tìm thêm những câu châm ngôn hay và ý nghĩa, hãy tiếp tục theo dõi trang web của Heenglish

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thử kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình miễn phí tại đây, để chọn chủ đề phù hợp khi học từ vựng. Chúc bạn thành công!

World Clock