Category Archives: Tài liệu tự học

Cấu Trúc But For Trong Tiếng Anh – Cách Sử Dụng Và Bài Tập Có Đáp Án

Cấu trúc But for trong tiếng Anh, cách sử dụng trong câu điều kiện, hướng

Cấu trúc Used to và 3 công thức thông dụng thường gặp nhất

Used to là là cấu trúc để chỉ một thói quen trong quá khứ. Đây

Cấu trúc Would rather – định nghĩa, cách dùng và bài tập có đáp án

Cấu trúc Would rather và cách dùng trong tiếng anh. Phân biệt với cấu trúc

Cấu trúc THIS IS THE FIRST TIME – Tổng hợp cách dùng, bài tập có đáp án

Cấu trúc THIS IS THE FIRST TIME – Tổng hợp cách dùng, bài tập có

Cấu trúc BY THE TIME – Định nghĩa, cách sử dụng và bài tập có đáp án

Cấu trúc BY THE TIME – Định nghĩa, cách sử dụng và bài tập có

Cấu trúc Neither nor và cách dùng trong tiếng anh – Phân biệt với Either or

Cấu trúc và cách dùng Neither nor trong tiếng anh. Phân biệt cấu trúc Neither

Cấu trúc Due to – Phân biệt cách dùng và bài tập có đáp án chi tiết

Cấu trúc due to và cách dùngDue to là gì?Trong tiếng Anh, due to có

Cấu trúc Once và cách dùng trong tiếng anh – Phân biệt với cấu trúc One

Cấu trúc Once và cách dùng trong tiếng anh. Phân biệt Once và One. Một

Cấu Trúc No sooner – Phân Biệt Với Hardly, Scaredly, As soon as

Cấu trúc No sooner trong tiếng Anh. Các cấu trúc tương tự với No sooner

Cấu trúc Would You Like trong tiếng anh và bài tập vận dụng kèm đáp án

Cấu trúc Would You Like và cách dùng trong tiếng anh. Một số cấu trúc

Cấu Trúc Whether Or, Whether or not – Phân biệt với cấu trúc If

Cấu trúc whether trong tiếng Anh, cách dùng whether or và whether or not. Tìm

Cấu Trúc The More – So Sánh Kép Càng Ngày Càng Trong Tiếng Anh

Cấu trúc The more – Cấu trúc so sánh kép càng ngày càng trong tiếng

Cấu Trúc Make Trong Tiếng Anh – Các Cụm Từ Đi Với Make Thông Dụng

Các cấu trúc make thông dụng: make somebody to do verb, make somebody do something,

Cấu Trúc Had Better Trong Tiếng Anh – Phân Biệt Với Would Rather Và Should

Cấu trúc Had Better trong tiếng Anh nghĩa là gì? Phân biệt Had Better với

Cấu trúc It’s time là gì? Cách dùng It’s time trong câu tiếng anh

Cấu trúc It’s time và cách dùng trong tiếng anh. Các cấu trúc tương đồng

What For Là Gì? Cách Dùng Cấu Trúc What For/ What If

What for là gì? Công thức, cách dùng cấu trúc what for, what if trong

Cấu Trúc Who – Cách Đặt Câu Hỏi Với Who, Phân Biệt Who Whom Whose

Cấu trúc Who là gì? Cấu trúc và cách dùng của Who trong tiếng Anh.

Cấu Trúc Which Trong Tiếng Anh – Cách Đặt Câu Hỏi Với Which

Cấu trúc Which trong tiếng Anh. Cách dùng và đặt câu hỏi với Which. Phân

Cấu Trúc How – Cách Đặt Câu Với How, Phân Biệt How Many, How Much

Cấu trúc How tồn tại ở những dạng nào? Cách đặt câu hỏi với How,

Cấu Trúc Câu Hỏi Trong Tiếng Anh – Câu Hỏi WH, Yes/No, Tag Question

Cấu trúc câu hỏi trong tiếng Anh có những dạng nào? Cách đặt câu hỏi

Cấu Trúc Would you mind/ Do you mind – Công Thức, Ví Dụ Và Bài Tập

Cấu trúc yêu cầu lịch sự Would you mind/ Do you mind và cách trả

Cấu Trúc Prefer – Tổng Hợp Các Dạng Và Bài Tập Vận Dụng

Các dạng cấu trúc prefer đầy đủ nhất, so sánh prefer, would prefer và would

Đọc tiếng Anh – TOP 12 bài đọc tiếng Anh dễ hiểu nhất kèm bài dịch

Đọc tiếng Anh hẳn là nỗi lo sợ của rất nhiều bạn khi mới bắt

Thì hiện tại hoàn thành – Tổng hợp công thức, cách dùng và bài tập đầy đủ nhất

Thì hiện tại hoàn thành được sử dụng phổ biến trong cả giao tiếp hàng

World Clock