Category Archives: Kiến thức

Cấu trúc BEFORE trong tiếng Anh – Cách dùng & Bài tập có đáp án

Cấu trúc before được dùng rất nhiều trong đời sống thường ngày. Vậy cách sử

Cấu trúc Offer trong tiếng anh – Định nghĩa, cách dùng và bài tập vận dụng có đáp án

Cấu trúc Offer và cách dùng trong tiếng anh. Phân biệt Offer với các động

Cấu Trúc Remember Trong Tiếng Anh – Cấu Trúc + Bài Tập [Đầy đủ nhất]

Cấu trúc Remember trong tiếng Anh. Remember to V và Remember Ving. Tổng hợp đầy

Cấu trúc In case và cách dùng trong tiếng anh. Phân biệt với In case of

Cấu trúc In case và cách dùng trong tiếng anh. Phân biệt In case với

Cấu trúc Asked – định nghĩa, cách dùng và bài tập vận dụng trong tiếng anh

Cấu trúc Asked và cách dùng trong tiếng anh. Phân biệt Ask với Request và

Cấu trúc So That, Such That – Cách sử dụng và phân biệt như thế nào?

Cấu trúc so that có hay gặp không? Cách phân biệt và sử dụng như

Cấu trúc Allow trong tiếng anh – So sánh cấu trúc Allow, Let, Permit, Advise

Cấu trúc Allow và cách dùng trong tiếng anh. So sánh cấu trúc Allow, Let,

Cấu Trúc Spend Và It Take Trong Tiếng Anh – Phân Biệt Và Viết Lại Câu

Cấu trúc Spend time trong tiếng Anh. Phân biệt Spend, It take và Waste. Cách

Cấu trúc Advise trong tiếng anh – định nghĩa, cách dùng và bài tập vận dụng

Cấu trúc Advise và cách dùng trong tiếng anh. Phân biệt Advise và Advice.

Cấu trúc No matter – định nghĩa, cách dùng trong tiếng anh và bài tập có đáp án

Cấu trúc No matter - định nghĩa, cách dùng trong tiếng anh. Bốn cấu trúc

Cấu Trúc But For Trong Tiếng Anh – Cách Sử Dụng Và Bài Tập Có Đáp Án

Cấu trúc But for trong tiếng Anh, cách sử dụng trong câu điều kiện, hướng

Cấu trúc Used to và 3 công thức thông dụng thường gặp nhất

Used to là là cấu trúc để chỉ một thói quen trong quá khứ. Đây

Cấu trúc Would rather – định nghĩa, cách dùng và bài tập có đáp án

Cấu trúc Would rather và cách dùng trong tiếng anh. Phân biệt với cấu trúc

Cấu trúc THIS IS THE FIRST TIME – Tổng hợp cách dùng, bài tập có đáp án

Cấu trúc THIS IS THE FIRST TIME – Tổng hợp cách dùng, bài tập có

Cấu trúc BY THE TIME – Định nghĩa, cách sử dụng và bài tập có đáp án

Cấu trúc BY THE TIME – Định nghĩa, cách sử dụng và bài tập có

Cấu trúc Neither nor và cách dùng trong tiếng anh – Phân biệt với Either or

Cấu trúc và cách dùng Neither nor trong tiếng anh. Phân biệt cấu trúc Neither

Cấu trúc Due to – Phân biệt cách dùng và bài tập có đáp án chi tiết

Cấu trúc due to và cách dùngDue to là gì?Trong tiếng Anh, due to có

Cấu trúc Once và cách dùng trong tiếng anh – Phân biệt với cấu trúc One

Cấu trúc Once và cách dùng trong tiếng anh. Phân biệt Once và One. Một

Cấu Trúc No sooner – Phân Biệt Với Hardly, Scaredly, As soon as

Cấu trúc No sooner trong tiếng Anh. Các cấu trúc tương tự với No sooner

Cấu trúc Would You Like trong tiếng anh và bài tập vận dụng kèm đáp án

Cấu trúc Would You Like và cách dùng trong tiếng anh. Một số cấu trúc

Cấu Trúc Whether Or, Whether or not – Phân biệt với cấu trúc If

Cấu trúc whether trong tiếng Anh, cách dùng whether or và whether or not. Tìm

Cấu Trúc The More – So Sánh Kép Càng Ngày Càng Trong Tiếng Anh

Cấu trúc The more – Cấu trúc so sánh kép càng ngày càng trong tiếng

Cấu Trúc Make Trong Tiếng Anh – Các Cụm Từ Đi Với Make Thông Dụng

Các cấu trúc make thông dụng: make somebody to do verb, make somebody do something,

Cấu Trúc Had Better Trong Tiếng Anh – Phân Biệt Với Would Rather Và Should

Cấu trúc Had Better trong tiếng Anh nghĩa là gì? Phân biệt Had Better với